بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

دسته بندی ها

انتشارات کاگو دروس طلایی

کتاب های گام به گام که شامل درسنامه پرسش و پاسخ تشریحی کلیه دروس می باشد برای اول ابتدایی, دوم ابتدایی, سوم ابتدایی چهارم ابتدایی, پنجم ابتدایی, ششم ابتدایی و دوره اول متوسطه هفتم و هشتم و نهم و همچنین دوره دوم متوسطه دهم تجربی و ریاضی و انسانی, یازدهم تجربی, ریاضی, انسانی و دوازدهم تجربی, ریاضی و انسانی تالیف شده است.همه دانش آموزانی که در سال های قبل درس خوانده اند این انتشارات را با نام دروس طلایی میشناسند.مهمترین دلیل پرفروش بودن کتاب های انتشارات کاگو : از پایه ابتدایی تا کنکور همراه دانش آموزان میباشد. و دلیل دیگر اینکه والدین دانش آموزان دوره ابتدایی برای کمک کردن به چه در منزل با بیستک کتاب تماس گرفته و کتاب گام به گام کلیه دروس را خریداری میکنند و این امر باعث میشود تا دانش آموزان از همان ابتدا راه تا کنکور از کتاب های انتشارات کاگو استفاده کنند.

بیستک
ریاضیات تجربی مرجع کنکور کاگو
88,500 تخفیف‌

ریاضیات تجربی مرجع کنکور کاگو

295,000 تومان 206,500 تومان
گام به گام دروس طلایی یازدهم ریاضی کاگو
78,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی دهم ریاضی کاگو
75,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی دهم تجربی کاگو
75,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی یازدهم تجربی کاگو
75,000 تخفیف‌
فیزیک جامع تجربی مرجع کنکور کاگو
74,400 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی دهم انسانی کاگو
69,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی نهم کاگو
69,000 تخفیف‌

گام به گام دروس طلایی نهم کاگو

230,000 تومان 161,000 تومان
گام به گام دروس طلایی هشتم کاگو
66,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی هفتم کاگو
66,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی اول ابتدایی کاگو
57,000 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی ششم ابتدایی کاگو
57,000 تخفیف‌