بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

انتشارات کاگو دروس طلایی

کتاب های گام به گام که شامل درسنامه پرسش و پاسخ تشریحی کلیه دروس می باشد برای اول ابتدایی, دوم ابتدایی, سوم ابتدایی چهارم ابتدایی, پنجم ابتدایی, ششم ابتدایی و دوره اول متوسطه هفتم و هشتم و نهم و همچنین دوره دوم متوسطه دهم تجربی و ریاضی و انسانی, یازدهم تجربی, ریاضی, انسانی و دوازدهم تجربی, ریاضی و انسانی تالیف شده است.همه دانش آموزانی که در سال های قبل درس خوانده اند این انتشارات را با نام دروس طلایی میشناسند.مهمترین دلیل پرفروش بودن کتاب های انتشارات کاگو : از پایه ابتدایی تا کنکور همراه دانش آموزان میباشد. و دلیل دیگر اینکه والدین دانش آموزان دوره ابتدایی برای کمک کردن به چه در منزل با بیستک کتاب تماس گرفته و کتاب گام به گام کلیه دروس را خریداری میکنند و این امر باعث میشود تا دانش آموزان از همان ابتدا راه تا کنکور از کتاب های انتشارات کاگو استفاده کنند.

بیستک
علوم دوم دبستان کار طلایی کاگو
36,000 تخفیف‌
بیسترس ریاضیات گسسته دوازدهم کاگو
36,000 تخفیف‌
علوم تجربی پیش دبستان کاگو
34,500 تخفیف‌

علوم تجربی پیش دبستان کاگو

115,000 تومان 80,500 تومان
بیسترس هندسه دوازدهم کاگو
33,000 تخفیف‌

بیسترس هندسه دوازدهم کاگو

110,000 تومان 77,000 تومان
بیسترس دین و زندگی دوازدهم انسانی کاگو
33,000 تخفیف‌
بیسترس فلسفه دوازدهم کاگو
32,400 تخفیف‌

بیسترس فلسفه دوازدهم کاگو

108,000 تومان 75,600 تومان
بیسترس حسابان دوازدهم کاگو
32,100 تخفیف‌

بیسترس حسابان دوازدهم کاگو

107,000 تومان 74,900 تومان
مهارت زندگی پیش دبستان کاگو
30,000 تخفیف‌

مهارت زندگی پیش دبستان کاگو

100,000 تومان 70,000 تومان
بیسترس دین و زندگی دوازدهم کاگو
27,000 تخفیف‌
بیسترس عربی دوازدهم انسانی کاگو
25,800 تخفیف‌
بیسترس زبان انگلیسی دوازدهم کاگو
25,500 تخفیف‌
آمادگی برای نوشتن کاگو
25,500 تخفیف‌

آمادگی برای نوشتن کاگو

85,000 تومان 59,500 تومان
خلاقیت و ذهن خلاق پیش دبستانی کاگو
25,500 تخفیف‌
بیسترس جامعه شناسی دوازدهم کاگو
25,200 تخفیف‌
بیسترس ریاضی و آمار دوازدهم کاگو
24,300 تخفیف‌