بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

بیستک

مبانی منطق فلسفی نشر دانشگاه تربیت مدرس

دسته: علوم انسانی کد کالا: 10156 بازدید: 490 بار وضعیت: موجود نیست

مولف لطف الله نبوی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

 امروزه علم منطق همچون درختی است تناور که ریشه های عمیقی در خاک و شاخه های گسترده‌ای در آسمان دارد. تنه این درخت همان است که با آن منطق کلاسیک یا همان منطق گزاره ها و منطق محمولات می گویند. شاخه های گسترده آن منطق های فرا کلاسیک یا توسعه یافته یا همان منطق موجهات و منطق زمان و منطق معرفت و منطق تکلیف و... و ریشه‌های عمیق آن منطق های فرو کلاسیک و مقید یعنی همان منطق شهودی و منطق های میانی و... نامیده می‌شوند. روشن است تا وقتی به یک درخت به عنوان یک هویت واحد طولی نگاه می‌کنیم کثرت موجود در شاخه ها و ریشه‌ها نافی و ناقض وحدت آن نیست. کثرت منطقی آن زمان پدید می آید و ظاهر و بارز می‌شود که با نظام‌های از منطق رو به رو باشیم که نتوان از توسعه و بسط آن ها به منطق کلاسیک دست پیدا کرد و یا خود از بسط منطق کلاسیک حاصل نشده باشند. یعنی نسبت آنها با منطق کلاسیک به لحاظ گستردگی قضایا به اصطلاح عام و خاص من وجه یا تباین جزئی باشد. منطق ربط و منطق آزاد و عمده منطق های فازی از این نوع هستند. این گونه نظام ها را میتوان منطقه‌ای ناکلاسیک ذکر کرد. آنچه غالبا امروزه به منطق های غیرکلاسیک مشهور شده است مجموعه منطق های فرا کلاسیک و فرو کلاسیک و ناکلاسیک است که برخی از آنها موضوع بحث کتاب حاضرند. جای بسی خوشوقتی است که شاهد چاپ دوم کتاب حاضر هستیم که این خود تاییدی بر علاقه و اشتیاق جامعه علمی و فلسفی و دانشگاهی ما در بسط فرهنگ منطقی است. این اقبال را به فال نیک می‌گیریم. به امید تجدید حیات علمی منطق در سرزمینی که در تاریخ منطق فصل درخشانی را به خود اختصاص داده و چهره‌ های تابناکی را به عالم منطق تقدیم کرده است.
بخش اول کتاب به این صورت آغاز میشود. در تعریف منطق زمان آمده است که منطق زمان یکی از مهمترین نظام های فلسفی منطق است که در تناظر با منطق موجهات بسط و تکامل پیدا کرده است. این نظام منطقی به عنوان یک منطق توسعه یافته و مکمل نسبت به منطق کلاسیک یعنی منطق گزار ها و منطق محمولات به بررسی منطقی گزاره های حاوی زمان و همچنین استدلال های مبتنی بر آنها می پردازد و می‌کوشد تا عنصر زمان موجود در گزاره ها را به طور مستقل مورد توجه قرار داده و نقش و جایگاه آن را در محاسبات منطقی بررسی و مطالعه کند‌. مولف دکتر لطف الله نبوی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. بانک کتاب بیستک امکان خرید اینترنتی کتاب‌های مختلف را با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد. معمولا هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای اجناس یک فروشگاه به جز تخفیف، نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد؛ به‌خصوص اگر این تخفیف مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب‌های کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این ماه‌های پایانی سال برای بچه‌های کنکوری است. از طرفی با وجود شرایط کرونایی امروز شنیدن خبرهای تخفیفی اجناس به‌صورت حضوری، میل به خرید را به خاطر خطر سلامتی، کاهش می‌دهد؛ اما در چنین وضعیتی نقش پُررنگ بانک کتاب‌هایی همچون بانک کتاب بیستک، بسیار نمایان می‌شود. بانک کتاب بیستک با تخفیف‌های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز در شرایط ویژه‌ی روزهای پایانی پاییز، زمستان خوبی را برای دانش‌آموزان عزیز رقم زده است.