بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

دسته بندی ها

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

خلاصه طلایی قارچ شناسی پزشکی نشر پایگاه فرهنگ

دسته: عمومی پایگاه فرهنگ کد کالا: 10905 بازدید: 407 بار وضعیت: موجود نیست

مترجم و گردآورنده: آرش سلطانی برچلویی انتشارات پایگاه فرهنگ

عنوان: خلاصه طلایی قارچ شناسی پزشکی نشر پایگاه فرهنگ
در بخش ابتدایی فصل ۱ کتاب خلاصه طلایی قارچ شناسی پزشکی نشر پایگاه فرهنگ آمده است که قارچ به موجوداتی اطلاق می شود که فاقد ریشه و ساقه و برگ و کلروفیل و سیستم آوندی باشند و اسپور تولید کنند. قارچ ها هتروتروف هستند و مواد آلی مورد نیاز خود را به صورت آماده جذب می کنند: ۱. جذب ماده غذایی به وسیله هایف در قارچ های ساپروفیت پست انجام می‌گیرد و ۲. جذب ماده غذایی به وسیله هاستوریوم در قارچ های عالی صورت می گیرد.
فیزیولوژی قارچ ها: غشاء قارچ ها عموما از دو نوع مواد پروتوپلاسمی و پلی ساکارید نظیر سلولز و کیتین تشکیل می‌شود. قارچ ها همچنین می‌توانند PH بین ۲ تا ۱۰ را تحمل کنند. با این حال بیشتر شرایط خنثی را ترجیح می‌دهند.
مشخصات کلی قارچ ها: ۱. قارچ‌ها ارگانیسم‌های یوکاریوتیک هتروتروفیکی هستند که برای تامین رشد به ترکیبات آماده شده به عنوان منبع کربن نیازمندند. ۲. هسته قارچ ها دارای چندین کروموزوم و یک هستک می باشد ۳. قارچ ها ممکن است هاپلوئید یا دیپلوئید باشند. حالت دیپلوئید در بخش محدودی از زندگی قارچ دیده می‌شود که ممکن است در برخی موارد در تمام دوران زندگی قارچ دیده شود. ۴. دیواره سلولی قارچ ها حاوی پلیمرهای پلی ساکاریدی و بندرت سلولز و... است. ۵. دیواره‌ی سلولی باکتری ها مثل اکتینومیست های هوازی حاوی پپتیدوگلیکان تشکیل شده که از پلی ساکارید و لیپید و اسید مورامیک و اسید دی آمینو پیملیک اسید تشکیل شده است. ۶. سلولهای قارچی دارای میتوکندری و شبکه آندوپلاسمیک و ریبوزوم s۸۰ و فاقد کلروفیل هستند. ۷. قارچ ها از La amino adipic acid میتوانند آمینو اسید لیزین را تولید کنند ۸. قارچ ها می توانند روی هر ماده آلی به صورت ساپروفیت همزیست و انگلی رشد کنند ۹. برخی قارچ ها مثل کریپتوکوکوس نئوفرمنس دارای کپسول پلی ساکاریدی هستند ۱۰. برخی قارچ ها دارای سلولز هستند ۱۱. معمولا قارچ ها دستگاه گلژی مشخصی ندارند ۱۲. سلولهای قارچی هاپلوئید هستند.‌ مرحله دیپلوئیدی در قارچ‌های با تولید مثل جنسی دیده می‌شود. مرحله دیپلوئیدی در قارچ های دارای تکثیر جنسی دیده می‌شود. در قارچ های فاقد تکثیر جنسی سلول ها به صورت هاپلوئید باقی مانده و با تقسیم میتوز به تکثیر می پردازند...
مترجم و گردآورنده آرش سلطانی برچلویی انتشارات پایگاه فرهنگ
بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. بانک کتاب بیستک امکان خرید اینترنتی کتاب‌های مختلف را با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد. معمولا هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای اجناس یک فروشگاه به جز تخفیف، نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد؛ به‌خصوص اگر این تخفیف مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب‌های کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این ماه‌های پایانی سال برای بچه‌های کنکوری است. از طرفی با وجود شرایط کرونایی امروز شنیدن خبرهای تخفیفی اجناس به‌صورت حضوری، میل به خرید را به خاطر خطر سلامتی، کاهش می‌دهد؛ اما در چنین وضعیتی نقش پُررنگ بانک کتاب‌هایی همچون بانک کتاب بیستک، بسیار نمایان می‌شود. بانک کتاب بیستک با تخفیف‌های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز در شرایط ویژه‌ی روزهای پایانی پاییز، زمستان خوبی را برای دانش‌آموزان عزیز رقم زده است.