بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

دسته بندی ها

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

علوم و فنون ادبی جامع کنکور مهروماه

دسته: دوازدهم و کنکور مهروماه کد کالا: 262 بازدید: 644 بار وضعیت: موجود نیست

کتاب علوم و فنون ادبی جامع 1400 انتشارات مهروماه

مقدمه ی مؤلف
لفظ و معنی را به تیغ از یکدگر نتوان برید
کیست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا
به نام خداوند جان و خرد
با تحول بنیادین نظام آموزشي و تغيير منابع درسی، مؤلفان محترم سازمان پژوهش و تالیف کتب درسی با ترکیب
و درهم آمیختن کتاب های "تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ و 2"، "آرایه های ادبی" و "قافیه و عروض" مجموعه ای
 با عنوان "علوم و فنون ادبی" پدید آوردند که درهرسال و همزمان به همه این موضوعات می پردازد.
اهمیت فراوان درس "ادبیات اختصاصی" در کنکور گروه علوم انسانی و تنوع و گستردگی عناوین و موضوعات 
آن ما را بر آن داشت تا مجموعه ای در خور فراروی همکاران و دانش آموزان گرامی قرار دهیم. به این امید که مطالعه این
مجموعه ارزشمند نیازهای عزیزان را برآورده سازد.
شیوه تألیف
این مجموعه به صورت "درس به درس" نوشته شده است تا قدم به قدم امکان و منابع لازم برای آموزش دقیق، 
جامع و کامل مطالب کتاب های علوم و فنون ادبی ۱، ۲ و ۳ فراهم شود. ابتدا درسنامه کامل هر درس مجموعه 
جامعی از تست ها و سوالات چهار گزینه ای گنجانده شده است تا با پاسخ به آنها و مطالعه " پاسخنامه تشریحی " ضمن 
سنجش آموخته ها، نکات مهم دروس، یادآوری و مرور شود. در پایان هر فصل هم "آزمون فصل" تعبیه شده است تا 
آزمون و سنجه ای بر تمام آموخته ها باشد.
معرفی کتاب
در بخش " تاریخ ادبیات " سعی شده است تمام اطلاعات کتاب درسی از حالت تشریحی به صورت نمودار و نمایه های 
 دیداری تر درآید تا به آموزش، طبقه بندی و حفظ مطالب کمک کند.
در بخش " سبک شناسی " هم پس از طبقه بندی نموداری مطالب حفظی، سعی کرده ایم تحليل متون را به صورت 
جدول های هدفمند و دیداری در آوریم تا تحلیل متون شکل منطقی پیدا کند و دانش آموزان عزیز مسیری منطقی و مشخص
 برای پردازش و تحلیل اطلاعات خود داشته باشند.
در بخش "زیبایی شناسی شعر" پس از درسنامه دقیق و مفید آرایه های ادبی در قالب نمودار های هدفمند پردازش شده اند
 تا ضمن بررسی دقیق تک تک آرایه های ادبی،با تمرین و تکرار این آموخته ها در متون نظم  و نثر ملکه ذهن شوند.
در بخش "موسیقی شعر" به دو موضوع قافیه و عروض پرداخته شده است.ب رای یادگیری قافیه و اجرای آن کوشیده ایم 
ضمن آموزش کلی آموخته ها، را در قالب تمرین و تکرار آنها را به صورت جدول هایی درآوریم تا هریک از اجزا و 
در بخش "وزن شعر و عروض" سعی کرده ایم به روش تمرین و تکرار قدم به قدم از اولین گام های عروض تا 
اختیارات شاعری و بحرهای شعری آموخته و تمرین شود.
دربخش "ضمیمه" هم چند آزمون جامع از آرایه های ادبی و یک آزمون جامع از قرابت معنایی و چند آزمون جامع 
مطابق با کنکور سراسری قرار داده ایم، تابا پاسخ به انها مسیر یادگیری به نحوی در خور و شایسته پایان یابد.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی علوم و فنون ادبی مهروماه را به شما عزیزان پیشنهاد میکند.
مولفان: سعید عنبرستانی و سید رحیم میر عمادی