فروش اینترنتی کتاب‌های کمک درسی - بیستک کتاب

بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

محصولات مشابه

پیشنهاد بیستک کتاب

موج آزمون ادبیات فارسی کنکور الگو

دسته: موج آزمون کد کالا: 292 بازدید: 1,868 بار وضعیت: موجود است
136,000 تومان

مولف: علیرضا عبدالمحمدی 1399 - 1400 انتشارات الگو

گزینه‌های در دسترس

مقدمه مؤلف

سال چاپ : 1399enlightened
تقدیم به احمد و آیدا شاملو

منت خدای را - عزوجل - که آزاد کردن کلمات، موجب آرامش است و پیوند آنها، مزید دانش! هر واژه ای که از قلم فرو می افتد، ممد حیات است و چون دانسته شود، مفرح ذات؛ پس در هر واژه ای دو هدف موجود است و بر هر هدفی، تاملی واجب.
از عقل و دراک که برآید کز عهده فهمش به درآید؟
"اطلبو العلم و لو بالصين، فأن طلب العلم فريضة"
بچه همان به که به کنکور خویش                                                                        رو به اثرهای الگو آورد
سائلان تلاش گر این دیار، حیران و پرسان که اجزا و خصوصیات این تصنيف موج وار، چیست؟ مؤلف دردمند پرکار، درپاسخ گوید که به فصل "دو کلمه حرف حساب" که بعد از دیباچه قرار داده ام، گوش جان، بسپار.
حامیان این کتیبه پر مطلب و آزمایش، شادان و پای کوبان که از کدام آحاد و افراد، قصد سپاس دارید؟
مولف هندسه دان ادبیات خوان گوید که: بعد از محمد مهربان متولی و سکینه خاتون مختار، ذکر اصغر آقای رحیمی و همکاران لازم است که در به گزینی از آزمون های فخیم نشانه بذل همکاری نمودند.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب موج آزمون ادبیات فارسی انتشارات الگو را به شما پیشنهاد می کند.
دودیگر خاتون ها: فرزانه فرزانیان و مهرناز فجری و مرضیه قاسمی و نگار عزیزی و راضیه صالحی و فاطمه احدی و فاضله محسنی شایسته سپاس اند.
سه دیگر یاد دو هنرمند طراح، زهرا خاتون فیض و مهربان نعیم تدین بر من فرض است.


مانا باشید
شیخ اجل، سعدی شیرازی
و
بنده اقل، عليرضای تهرانی
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب کمک درسی موج ادبیات انتشارات الگو را به شما عزیزان پیشنهاد میکند.

مولف : علیرضا عبدالمحمدی