فروش اینترنتی کتاب‌های کمک درسی - بیستک کتاب

بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

محصولات مشابه

پیشنهاد بیستک کتاب

ریاضیات گسسته دوازدهم الگو

دسته: دوازدهم تست کد کالا: 325 بازدید: 2,730 بار وضعیت: موجود است
49,000 تومان

مولف: علیرضا علیپور 1399 - 1400 انتشارات الگو

گزینه‌های در دسترس


                                                                                                                          مقدمه
به نام خدا

این کتاب رابراساس محتوای ریاضیات گسسته سال دوازدهم  وباهدف کسب مهارت در پرسش های چهار گزینه ای نوشته ایم بنابراین  کتاب حاضر مکمل کتاب درسی است و رویکرد آن آموزش نکات و مطالبی است که برای حل پرسش های چهار  گزینه ای مفیدند. 
هر فصل کتاب به چندین درس تقسیم شده است . در ابتدای هر درس ضمن مرور نکات مربوط به آن روش های اصلی حل پرسش های چهار گزینه ای را با آوردن نمونه هایی از این پرسش ها آموزش داده ایم.پس از آن تعداد زیادی پرسش چهار  گزینه ای آورده ایم  و راه حل آن ها را در انتهای فصل گنجانده ایم. در انتخاب این پرسش ها به تنوع و فراوانی اهمیت داده ایم. به این ترتیب با مطالعه ی این کتاب  تقریبا هر آنچه را که برای حل پرسش های چهار گزینه ای  و کسب آمادگی برای شرکت در آزمون های مختلف به ویژه کنکور سراسری نیاز دارید به دست خواهید آورد. 
اگر فکر می کنید هنوز به مطالب درسی مسلط نیستید بهتر است پس از مطالعه ی هر درس مطالب مربوط به آن را از کتاب ((ریاضیات گسسته سه بعدی )) از همین انتشارات مطالعه کنید.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی ((ریاضیات گسسته سه بعدی )) انتشارات الگو را به شما پیشنهاد می کند.
وظیفه ی خود می دانیم از همکاران عزیزمان در نشر الگو خانم مهدیه جمشیدی برای مطالعه و ویرایش کتاب.خانم فلطمه احدی برای صفحه آرایی و خانم سکینه مختار مسئول واحد ویراستاری و حروفچینی انتشارات الگو تشکر و قدردانی کنیم.
هم چنین از خانم ها شیرین دانشی پور ،زهرا رئیسی بهان ، زینب آدینه وند و آقایان آریس آقانیانس برای کمک به ویرایش کتاب سپاسگزاریم.