بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

محصولات مشابه

پیشنهاد بیستک کتاب

شیمی دهم تست بازرگان تک جلدی مبتکران

30 %
دسته: دهم بازدید: 1,378 بار وضعیت: موجود است
180,000 تومان 126,000 تومان

کتاب شیمی دهم واجب بازرگان تک جلدی انتشارات مبتکران

گزینه‌های در دسترس

دهمی ها حتما بخوانند!

با توجه به این که منبع طرح تست برای کنمور سال 99 ، کتاب شیمی دهم ، چاپ سال 1396 است در این بنده مجبور بودم تست ها و مطالب را براساس کتاب درسی شیمی چاپ سال 1396 بیاورم. اما چون کتاب درسی شیمی دهم سال 1398 دچار چند تغییر جزئی شده و در آن برخی مطال حذف شده اند ، چنان چه دانش آموز سال دهم هستید به حل تست ها و ایستگاه های  حذف شده برای دانش آموزان سال دهم را با علامت مشخص کرده ایم.                                                                                                
فصل اول
ایستگاه های حذف شده
ایستگاه درس و نکته ی (4-1)
تست های حذف شده 
تست های 9 تا 19
فصل دوم
ایستگاه های حذف شده
ایستگاه  های درس و نکته ی 
(19-2)،(20-2)،
(21-2) و(29-2)
تست های حذف شده
تست های 89تا 99،
هم چنین تست های 175 و 176 

فصل سوم
ایستگاه های حذف شده
ایستگاه  های درس و نکته ی 
(49-3)،(52-3)،
(53-3) و(54-3)
و(55-3)
تست های حذف شده
تست های 334،333،
تست های 353تا 363،
تست های 365 تا 368 

مولف: بهمن بازرگان
بانک کتاب بيستک خريد کتاب کمک درسي را به شما پيشنهاد ميکند