بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

بیستک

ریاضیات تجربی آزمون پلاس گاج

دسته: آزمون پلاس گاج کد کالا: 3979 بازدید: 1,578 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان 1400 انتشارات گاج

از آنجا که این کتاب برای دوران جمع بندی شما تهیه شده است بنابراین باید بتواند بسیار موجز و مختصر و تاثیرگذار باشد چنان 
که از یک کتاب جمع بندی انتظار می رود بنابراین ما در انتخاب تستهای این کتاب درنگ می کردیم و به تستهای بسیاری که در
 این کتاب نیاوردیم افتخار می کنیم و همچنین افتخار می کنیم که چارچوب تست های کنکور و استانداردهای کتب درسی را 
خوب می شناسیم و این توانایی و اشراف را داریم که در چیزی حدود 700 تست تمامی تیپ های مورد سوال در کنکور و 
تمامی زوایای کتاب درسی را پوشش دهیم و در عین حال به معنای واقعی به کلمه استاندارد وفادار بمانیم
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی آزمون پلاس جامع ریاضیات تجربی انتشارات گاج را به شما توصیه می کند
مولفان : علی منصف شکری، سجاد عظمتی