بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

پیشنهاد بیستک کتاب

هفت خان قرابت معنایی خیلی سبز

20 %
دسته: موضوعی بازدید: 253 بار وضعیت: موجود است
69,000 تومان 55,200 تومان

موضوعی هفت خان قرابت معنایی ادبیات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

مقدمه ناشر
برداشت کنکوری
یک تکنیک مهم در جواب دادن به تست های قرابت معنایی این است که با آهنگ و لحن درستی ابیات را بخوانید:
یعنی موسیقی کلام را پیدا کنید یک مثال ببینیم:
ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم
به نظر شما منظور نظر شاعر از مصراع فوق چه بود ؟
ابرو به ما متاب که یعنی با من اخم نکن! نکته ی یاریک تر ز مو این جاست که با توجه به لحن خواننده می شود
دو مفهوم از این مصراع برداشت کرد ابرو به ما متاب که ما دلمان شکسته است یعنی من دلم شکسته 
گناه دارم دعوام نکن !
دوم ابرو به متاب که ما دل کسی را شکسته ایم یعنی از این که ما دل کسی را شکسته ایم به ما ابرو متاب
ودعوایمان نکن حالا دیگر چون امکانات صوتی نداشتیم خودتان هر دو حالت را بخوانید تا دستتان بیاد .
نتیجه گیری آهنگ شعر در دریافت شما از آن شعر خیلی موثر است این مهارت با انجام دادن کارهای هنری 
تقویت می شود پس شعر خواندن موسیقی گوش دادن و آواز خواندن در کوچه و حمام و ... را فراموش کنید .
نوبتی هم که باشد نوبت هفت خان دستور قرابت معنائی موضوعی خیلی سبز می باشد . مفاهیمی که در تست های 
کنکور استفاده شده همگی قرینه ی بیت ها و شعرهای کتاب درسی میباشد و در آزمون های کنکور کمتر از 10 درصد 
ازمتن کتاب استفاده میشود ، بنابراین کتاب کمک درسی هفت خان دستور قرابت معنائی موضوعی خیلی سبز روش کار 
با ابیات و راه رسیدن به مفهوم آنها را به دانش آموزان آموزش میدهد . دانش آموزان از پرسش های 4 گزینه ای که 
استفاده شده میتوانند خود را محک زده و به خود نمره بدهند.
خدمتی که موسیقی به شعر فارسی کرد شاید با خیلی از شعرا برابری نکرد .
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی قرابت معنایی هفت خان خیلی سبز را به شما پیشنهاد میکند .
مولفان : افشین محی الدین  دکتر ابوالفضل غلامی