بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

دسته بندی ها

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی پایه انسانی قلم چی

دسته: جامع کنکور قلم چی کد کالا: 850 بازدید: 2,169 بار وضعیت: موجود نیست

گروه مولفان 1399 - 1400 انتشارات قلم چی

مولف : هیات مولفان

12 آزمون دهم، 12 آزمون یازدهم، 12 آزمون دهم و یازدهم

راحی این کتاب در سه بخش جداگانه دهم ، یازدهم ، دهم و یازدهم است؛ زیرا دانش آموزانی که هر یک از سه

وضعیت زیر را در جمع بندی مبحث های پایه خود دارند، این کتاب برای آن ها قابل استفاده باشد.

2 آزمون سال دهم: دانش آموزانی که به جمع بندی سال دهم پرداخته اند؛ می توانند از این دو آزمون استفاده کنند.

2 آزمون سال یازدهم: دانش آموزانی که به جمع بندی سال یازدهم پرداخته اند؛ می توانند از این دو آزمون استفاده کنند.

2 آزمون سال دهم و یازدهم،: دانش آموزانی که هر دو مقطع دهم و یازدهم را مطالعه کرده اند از این دو آزمون می توانند

استفاده کنند.

4 بازه زمانی برای استفاده از این کتاب

دانش آموزان دوازدهمی در این بازه های زمانی زیر می توانند از این کتاب استفاده کنند:

الف: پس از پایان امتحانات نیم سال اول مدارس در دی ماه و بهمن ماه می توان از این کتاب استفاده کرد.

ب: در دوران طلایی نوروز و دوران جمع بندی می توان از این کتاب استفاده کرد.

دانش آموزان یازدهمی در بازه های زمانی زیر می توانند از این کتاب استفاده کنند:

الف: بعد از امتحانات خرداد ماه و قبل از اولین آزمون تابستون می توان از این کتاب استفاده کرد.

ب: پایان شهریور ماه و قبل از شروع اولین آزمون های مهرماه می توان از این کتاب استفاده کرد.

6 آزمون با سطح دشواری یکسان

از لحاظ سطح دشواری، دشواری هر 6 آزمون یکسان در نظر گرفته شده است.

اگر در ازمون نخست نتیجه خوبی نداشتید، در آزمون بعدی جبران کنید. ضمنا سوال های مهم آزمون را نشان دار کنید تا در

آزمون مجدد، تسلط شما افزایش یابد.

1100 تست کلیدی و مهم

اصلی ترین و کلیدی ترین سوال های هر مبحث مطرح شده اند.

ست هایی را انتخاب کرده ایم که مشابه آن ها معمولا در کنکورهای مختلف مورد پرسش قرار گرفته اند و تست های زیادی را

می توان به کمک ایده ی اصلی پاسخ داد.

2 شماره برای هر سوال

این کتاب به دو صورت می تواند مورد استفاده شما قرار گیرد؛ رس محور تست بزنید یا آزمون محور. برای دانش آموزانی که

می خواهند آزمون محور تست کار کنند. کنار هر سوال، شماره دوم زده شده است.

بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی جمع بندی دهم یازدهم رشته انسانی انتشارات قلم چی را به شما پیشنهاد میکند.