بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

مقطع تحصیلی
درسنامه حسابان میکرو طلایی
تخفیف

درسنامه حسابان میکرو طلایی

47,000 تومان 37,600 تومان موجود است
زبان انگلیسی دوازدهم میکرو
تخفیف

زبان انگلیسی دوازدهم میکرو

95,000 تومان 76,000 تومان موجود است
فارسی هشتم پرسمان
تخفیف

فارسی هشتم پرسمان

16,000 تومان 12,800 تومان موجود است

عربی یازدهم کار گاج

14,000 تومان موجود نیست
منطق و فلسفه جامع دوازدهم میکرو
تخفیف

منطق و فلسفه جامع دوازدهم میکرو

55,000 تومان 44,000 تومان موجود است

انگلیسی نهم پرسمان

29,000 تومان موجود است

زبان انگلیسی دوازدهم پرسمان

55,000 تومان موجود است
عربی دهم پرسمان
تخفیف

عربی دهم پرسمان

29,000 تومان 23,200 تومان موجود است
زبان انگلیسی یازدهم کار گاج
تخفیف

زبان انگلیسی یازدهم کار گاج

25,000 تومان 20,000 تومان موجود است
عربی کامل انسانی میکرو طلایی
تخفیف

عربی کامل انسانی میکرو طلایی

135,000 تومان 108,000 تومان موجود است
زیست پایه میکرو
تخفیف

زیست پایه میکرو

165,000 تومان 132,000 تومان موجود است

فیزیک دهم تجربی سیرتا پیاز

65,000 تومان موجود است
شیمی دوازدهم جلد دوم میکرو
تخفیف

شیمی دوازدهم جلد دوم میکرو

75,000 تومان 60,000 تومان موجود است