بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

مقطع تحصیلی

انتشارات مشاوران آموزش

پر فروش ترین کتاب های انتشارات مشاوران آموزش کتاب فلسفه و منطق و جامعه شناسی در رشته انسانی می باشد. دروس تالیف شده در انتشارات مشاوران آموزش: ریاضیات انسانی، جامعه شناسی، فلسفه، منطق، جغرافیا، عربی، دین و زندگی، ادبیات، زبان انگلیسیدسته بندی کتاب های کمک آموزشی انتشارات مشاوران آموزش:  کتاب های هدفدار که شامل تست های تالیفی و تستیک که تست های بیشتری نسبت به کتاب های هدفدار می باشد. کتاب های موضوعی و مبحثی برای دروس عمومی و اختصاصی انسانی کتاب های پایه کنکور و جامع کنکور برای رشته انسانی کتاب های تیزشیم که با نوآوری و تجربه دبیران مطرح تالیف شده است. انتشارات مشاوران آموزش به عنوان یکی از ناشران کمک آموزشی در رشته تخصصی انسانی جایگاه خوبی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه دارد و اکثر کتاب های کمک آموزشی در رشته انسانی توسط اساتید مجرب و به نام در انتشارات مشاوران آموزش تالیف شده است..

 

منطق دهم هدف دار مشاوران آموزش
12,250 تخفیف ‌
دین و زندگی پایه عمومی کنکور مشاوران آموزش
22,250 تخفیف ‌
فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران آموزش
37,250 تخفیف ‌
فاز امتحان جغرافیا دوازدهم مشاوران آموزش
6,000 تخفیف ‌
علوم و فنون ادبی یازدهم تستیک مشاوران آموزش
14,750 تخفیف ‌
فاز امتحان تاریخ دوازدهم مشاوران آموزش
6,000 تخفیف ‌
تیزشیم عربی عمومی کنکور مشاوران آموزش
18,750 تخفیف ‌
ادبیات فارسی جامع کنکور مشاوران آموزش
37,250 تخفیف ‌
عربی عمومی جامع کنکور مشاوران آموزش
27,500 تخفیف ‌
تاریخ پایه انسانی کنکور مشاوران آموزش
17,250 تخفیف ‌
دین و زندگی دوازدهم عمومی مشاوران آموزش
17,250 تخفیف ‌
ریاضی و آمار دوازدهم مشاوران آموزش
14,500 تخفیف ‌
عربی انسانی جامع کنکور مشاوران آموزش
29,750 تخفیف ‌
فاز امتحان ریاضی دهم مشاوران آموزش
6,000 تخفیف ‌
23 کتاب انسانی جامع مشاوران آموزش
46,250 تخفیف ‌