بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

مقطع تحصیلی

انتشارات مشاوران آموزش

پر فروش ترین کتاب های انتشارات مشاوران آموزش کتاب فلسفه و منطق و جامعه شناسی در رشته انسانی می باشد. دروس تالیف شده در انتشارات مشاوران آموزش: ریاضیات انسانی، جامعه شناسی، فلسفه، منطق، جغرافیا، عربی، دین و زندگی، ادبیات، زبان انگلیسیدسته بندی کتاب های کمک آموزشی انتشارات مشاوران آموزش:  کتاب های هدفدار که شامل تست های تالیفی و تستیک که تست های بیشتری نسبت به کتاب های هدفدار می باشد. کتاب های موضوعی و مبحثی برای دروس عمومی و اختصاصی انسانی کتاب های پایه کنکور و جامع کنکور برای رشته انسانی کتاب های تیزشیم که با نوآوری و تجربه دبیران مطرح تالیف شده است. انتشارات مشاوران آموزش به عنوان یکی از ناشران کمک آموزشی در رشته تخصصی انسانی جایگاه خوبی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه دارد و اکثر کتاب های کمک آموزشی در رشته انسانی توسط اساتید مجرب و به نام در انتشارات مشاوران آموزش تالیف شده است..

 

فاز امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم مشاوران آموزش
تخفیف
جامعه شناسی پایه کنکور مشاوران آموزش
تخفیف

جامعه شناسی پایه کنکور مشاوران آموزش

75,000 تومان 45,000 تومان موجود است
فاز امتحان جغرافیا دوازدهم مشاوران آموزش
تخفیف

فاز امتحان جغرافیا دوازدهم مشاوران آموزش

15,000 تومان 9,000 تومان موجود است
فاز امتحان روان شناسی یازدهم مشاوران آموزش
تخفیف
قرابت معنایی کنکور موضوعی مشاوران آموزش
تخفیف

قرابت معنایی کنکور موضوعی مشاوران آموزش

62,000 تومان 37,200 تومان موجود است
علوم و فنون ادبی یازدهم تستیک مشاوران آموزش
تخفیف

علوم و فنون ادبی یازدهم تستیک مشاوران آموزش

59,000 تومان 35,400 تومان موجود است
منطق دهم کار مشاوران آموزش
تخفیف

منطق دهم کار مشاوران آموزش

50,000 تومان 30,000 تومان موجود است
عربی دهم عمومی تستیک مشاوران آموزش
تخفیف

عربی دهم عمومی تستیک مشاوران آموزش

60,000 تومان 36,000 تومان موجود است
فاز امتحان دین و زندگی دهم انسانی مشاوران آموزش
تخفیف
فاز امتحان ریاضی و آمار دوازدهم مشاوران آموزش
تخفیف
فاز امتحان جغرافیا دهم مشاوران آموزش
تخفیف

فاز امتحان جغرافیا دهم مشاوران آموزش

15,000 تومان 9,000 تومان موجود است
جامعه شناسی جامع کنکور مشاوران آموزش
تخفیف

جامعه شناسی جامع کنکور مشاوران آموزش

112,000 تومان 67,200 تومان موجود است
دین و زندگی دهم انسانی تستیک مشاوران آموزش
تخفیف

دین و زندگی دهم انسانی تستیک مشاوران آموزش

49,000 تومان 29,400 تومان موجود است
تیزشیم تاریخ کنکور مشاوران آموزش
تخفیف

تیزشیم تاریخ کنکور مشاوران آموزش

59,000 تومان 35,400 تومان موجود است
تاریخ دوازدهم انسانی مشاوران آموزش
تخفیف

تاریخ دوازدهم انسانی مشاوران آموزش

49,000 تومان 29,400 تومان موجود است
فاز امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی مشاوران آموزش
تخفیف