بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

انتشارات کاگو دروس طلایی

کتاب های گام به گام که شامل درسنامه پرسش و پاسخ تشریحی کلیه دروس می باشد برای اول ابتدایی, دوم ابتدایی, سوم ابتدایی چهارم ابتدایی, پنجم ابتدایی, ششم ابتدایی و دوره اول متوسطه هفتم و هشتم و نهم و همچنین دوره دوم متوسطه دهم تجربی و ریاضی و انسانی, یازدهم تجربی, ریاضی, انسانی و دوازدهم تجربی, ریاضی و انسانی تالیف شده است.همه دانش آموزانی که در سال های قبل درس خوانده اند این انتشارات را با نام دروس طلایی میشناسند.مهمترین دلیل پرفروش بودن کتاب های انتشارات کاگو : از پایه ابتدایی تا کنکور همراه دانش آموزان میباشد. و دلیل دیگر اینکه والدین دانش آموزان دوره ابتدایی برای کمک کردن به چه در منزل با بیستک کتاب تماس گرفته و کتاب گام به گام کلیه دروس را خریداری میکنند و این امر باعث میشود تا دانش آموزان از همان ابتدا راه تا کنکور از کتاب های انتشارات کاگو استفاده کنند.

ریاضیات تجربی مرجع کنکور کاگو
95,550 تخفیف‌

ریاضیات تجربی مرجع کنکور کاگو

455,000 تومان 359,450 تومان
فیزیک جامع تجربی مرجع کنکور کاگو
93,450 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی یازدهم ریاضی کاگو
81,900 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی دهم ریاضی کاگو
78,750 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی یازدهم تجربی کاگو
78,750 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی دهم تجربی کاگو
78,750 تخفیف‌
ریاضی و آمار جامع انسانی مرجع کنکور کاگو
75,600 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی دهم انسانی کاگو
72,450 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی نهم کاگو
72,450 تخفیف‌

گام به گام دروس طلایی نهم کاگو

345,000 تومان 272,550 تومان
گام به گام دروس طلایی هشتم کاگو
69,300 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی هفتم کاگو
69,300 تخفیف‌
گام به گام دروس طلایی اول ابتدایی کاگو
59,850 تخفیف‌