بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

مقطع تحصیلی
اندازه گیری و فشار ( پیک فیزیک ) راه اندیشه
تخفیف

اندازه گیری و فشار ( پیک فیزیک ) راه اندیشه

25,000 تومان 20,000 تومان موجود است

شوک ریاضی تجربی راه اندیشه

10,000 تومان موجود است
بیش تر از جمع بندی ریاضی تجربی + DVD راه اندیشه
تخفیف

بیش تر از جمع بندی ریاضی تجربی + DVD راه اندیشه

215,000 تومان 172,000 تومان موجود است

علوم سبز هفتم راه اندیشه

8,000 تومان موجود است
کار در کلاس شیمی 2 راه اندیشه
تخفیف

کار در کلاس شیمی 2 راه اندیشه

29,000 تومان 23,200 تومان موجود است

علوم سبز اول راه اندیشه

12,000 تومان موجود است
بیش تر از جمع بندی گسسته + DVD راه اندیشه
تخفیف

بیش تر از جمع بندی گسسته + DVD راه اندیشه

100,000 تومان 80,000 تومان موجود است
بمب فیزیک پایه راه اندیشه
تخفیف

بمب فیزیک پایه راه اندیشه

32,000 تومان 25,600 تومان موجود است

ریاضی سبز دوم راه اندیشه

8,500 تومان موجود است

فرمول خونه ریاضی راه اندیشه

3,500 تومان موجود است