بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

مقطع تحصیلی
هوش جامع نیترو پویش
تخفیف

هوش جامع نیترو پویش

108,000 تومان 81,000 تومان موجود است
31+1 استان تیزهوشان نهم پویش
تخفیف

31+1 استان تیزهوشان نهم پویش

83,000 تومان 41,500 تومان موجود است
ریاضی ششم تیزهوشان نیترو
تخفیف

ریاضی ششم تیزهوشان نیترو

154,000 تومان 115,500 تومان موجود است
پا به پا جامع تیزهوشان ششم پویش
تخفیف

پا به پا جامع تیزهوشان ششم پویش

176,000 تومان 132,000 تومان موجود است
31+1 استان تیزهوشان ششم پویش
تخفیف

31+1 استان تیزهوشان ششم پویش

75,000 تومان 56,250 تومان موجود است
20 آزمون استعداد تحلیلی و 20 آزمون هوش و خلاقیت پویش
تخفیف
فارسی ششم تیزهوشان نیترو جلد دوم پویش
تخفیف

فارسی ششم تیزهوشان نیترو جلد دوم پویش

108,000 تومان 81,000 تومان موجود است
فارسی ششم تیزهوشان نیترو جلد اول پویش
تخفیف

فارسی ششم تیزهوشان نیترو جلد اول پویش

81,000 تومان 60,750 تومان موجود است
33 آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش
تخفیف

33 آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش

68,000 تومان 51,000 تومان موجود است
40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم پویش
تخفیف

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم پویش

162,000 تومان 121,500 تومان موجود است