بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

انتشارات تک رقمی ها

 

انتشارات مزینانی در راستای تحقق اهداف فرهنگی، ارتقای دانش متخصصان، افزایش آگاهی اجتماعی و فرهنگ عمومی در جامعه و همچنین ارتقای دانش علمی دانش‌آموزان و بسط عدالت آموزشی در سراسر کشور را رسالت کاری خود قرار داده است و بر این باور بوده و هست که باید برای تمامی استعدادهای علمی از هر طبقه مالی و اجتماعی کارهای اساسی و بنیادی صورت بگیرد. یکی از اساسی‌ترین راه‌های تحقق این مهم، ارایه کتاب‌های کمک آموزشی باکیفیت و هدفمند می‌باشد. امید است انتشارات مزینانی به اندازه توانایی خود بتواند گام‌های اساسی برای اشاعه این عدالت آموزشی بردارد. انتشارات مزینانی برای کار و تمرین دوره‌های مختلف ابتدایی و دوره اول و دوم دبیرستان از جمله کنکوری‌های عزیز و در حوزه ادبی و کودک دست به نشر کتاب‌های قابل توجه و مفیدی در این راستا زده است. بانک کتاب بیستک سعی دارد تا در این گزارش شما را با محتوای برخی از این کتاب‌های ارزشمند آشنا نماید.

معرفی کتاب‌های انتشارات مزینانی (تک رقمی)

محتوای کتاب‌های کمک درسی ریاضی دبستان درپایه‌های مختلف انتشارات مزینانی

اول دبستان

پرسش‌های مروری، پرسش‌های مفهومی ویژه تیزهوشان، پرسش‌های تلفیقی ویژه تیزهوشان

دوم ابتدایی

تقسیم‌بندی مبحثی، آموزش به روش تشریحی – مفهومی، مثال آموزشی با پاسخ، تمرین، کار و تمرین در منزل، پرسش‌های چهارگزینه‌ای

ریاضی چهارم

ایستگاه آموزشی(مبحث به مبحث)، آموزش به روش تشریحی – مفهومی با مثال، یه پله بالاتر ویژه تیزهوشان، کار و تمرین در منزل، تمرین‌های تشریحی – مفهومی، تمرین‌های تلفیقی با درس‌های دیگر، پرسش‌های چهارگزینه‌ای، آزمون، مروری بر آموخته‌های فصل

محتوای کتاب‌های کمک درسی علوم دبستان درپایه‌های مختلف انتشارات مزینانی

علوم اول دبستان

اهداف آموزشی: پرسش‌های مفهومی، پرسش‌های تلفیقی با ریاضی، فارسی و هنر، تحقیق و فعالیت آزمایش کنید،علم و زندگی، جمع آوری اطلاعات، شگفتی‌های آفرینش، فعالیت

علوم دوم دبستان

پرسش خط به خط از متن، تصاویر، نمودار و جداول کتاب درسی، پرسش‌های تکمیلی، پرسش‌های مفهومی، پرسش‌های تلفیقی با درس‌های دیگر، دانستنی‌ها ، پرسش‌های چهارگزینه‌ای، تحقیق، فعالیت و خلاقیت، جدول

علوم سوم دبستان

نقشه مفهومی و آموزش با پرسش‌های دانشی، پرسش‌های تکمیلی(مروری بر آموخته‌ها)، تحقیق، فعالیت و آزمایش، جدول، پرسش‌های مفهومی(ویژه تیزهوشان)، تلفیق درس علوم با درس‌های دیگر(ویژه تیزهوشان)، پرسش‌های چهارگزینه‌ای(ویژه تیزهوشان)

علوم ششم دبستان

آموزش به روش نقشه مفهومی، آموزش کامل متن درس، شکل‌ها و …، طراحی پرسش از متن درس، پرسش از خط به خط کتاب درسی منطبق با پرسش‌های امتحانی، پرسش‌هایی از آموخته‌ها، مرور کتاب درسی و نقشه مفهومی، پرسش‌های مفهومی ویژه تیزهوشان، تلفیق درس علوم با درس‌های دیگر، پرسش‌های چهارگزینه‌ای، جدول

محتوای کتاب‌های کمک درسی فارسی دبستان درپایه‌های مختلف انتشارات مزینانی

  فارسی دوم و سوم دبستان

  خط به خط کتاب درسی، معنی واژه، بیت و عبارت، ایستگاه دستور زبان، یادآوری، تمرین‌های ویژه، پرسش‌های چهارگزینه‌ای، جدول

فارسی چهارم دبستان

معانی شامل واژگان، بیت‌ها، مصراع‌ها، جمله‌ها، املا شامل واژگان املایی، ایستگاه آموزشی شامل واژه آموزی، نگارش، دانش زبانی، درک متن، تمرین، پرسش‌های تلفیقی، فارسی با ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی و هنر، جدول، پرسش‌های چهارگزینه‌ای

مطالعات اجتماعی ششم

آموزش به روش نقشه مفهومی، پرسش‌هایی از متن درس،‌ پرسش‌های چهارگزینه‌ای، پرسش‌های مکمل، فعالیت‌های مکمل

کتاب لغت به لغت ششم (علوم، اجتماعی، فارسی، ریاضی همراه با پرسش‌های امتحانی) انتشارات مزینانی

علوم و اجتماعی

پرسش‌های نکته دار هر درس با پاسخ، پرسش‌های امتحانی نوبت اول و دوم با پاسخ

فارسی

واژه نامه، اعلام، دانش زبانی و ادبی، نگارش، پرسش‌های امتحانی نوبت اول و دوم با پاسخ

ریاضی

آموزش تشریحی همراه با مثال، تمرین با پاسخ تشریحی، پرسش‌های امتحانی نوبت اول و دوم با پاسخ

فارسی هفتم

خط به خط کتاب درسی، معنی واژه، بیت و عبارت، نکته دستوری، آرایه ی ادبی و دانش ادبی، ایستگاه کار،اعلام اشخاص،

دانش زبانی، املاء، پرسش دستوری، اعلام آثار و اشخاص، پرسش‌های چهار گزینه‌ای

فارسی هشتم انتشارات مزینانی

شامل:

خط به خط کتاب درسی، معنی ابیات و واژه‌ها

ایستگاه دانش زبانی: توضیح نکات دستوری شامل گروه اسمی، هسته و وابسته‌های گروه اسمی(صفت بیانی، صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت مبهم و …)

ایستگاه دانش ادبی: توضیح نکات ادبی شامل قافیه، ردیف، واج آرایی، تشبیه و…

ایستگاه اعلام اشخاص و آثار: معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی

ایستگاه املا: اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان

 (جهت تمرین بهتر آموخته‌های دستوری، نقش بعضی از واژه‌ها به عنوان کار و تمرین از دانش آموز پرسیده شده است)

و پرسش‌های تشریحی و چهارگزینه‌ای فصل به فصل، آموزش مهارت نوشتاری(نگارش و انشا)

کتاب فارسی نهم

معنی ادبیات و واژه‌ها

 توضیح نکات دستوری : گروه اسمی، هسته و وابسته‌های گروه اسمی (صفت بیانی، صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت مبهم و …)

توضیح نکات ادبی : قافیه، ردیف، واج آرایی، تشبیه و …، معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی، اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان

پرسش‌های تشریحی درسی جهت تمرین بهتر آموخته‌ها، پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ویژه آزمون‌های تیزهوشان و مدارس برتر

کتاب ریاضی هفتم و هشتم انتشارات مزینانی

این کتاب شامل:

1- ایستگاه درس: آموزش مباحث مختلف درسی همراه با مثال‌هایی با راه حل تشریحی

2- بیشتر تمرین کنیم: شامل تمرینات بیشتر با توضیحات کامل

3- پرسش‌های مفهومی و امتحانی: پرسش‌های مفهومی و امتحانی با پاسخ کلیدی به عنوان کار و تمرین در منزل

4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای: پرسش‌ها منطبق با پرسش‌های مدارس برتر، تیزهوشان و المپیاد همراه با پاسخ‌های مفهومی و تشریحی

5- پاسخنامه

کتاب علوم هفتم و هشتم

آموزش به روش نقشه مفهومی، پرسش‌های خط به خط با پاسخ تشریحی، پرسش‌های مفهومی با پاسخ تشریحی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ

علوم نهم

آموزش به روش نقشه مفهومی، آموزش تشریحی متون کتاب درسی،شکل‌ها و… پرسش‌های خط به خط تطابق با پرسش‌های امتحانی با پاسخ تشریحی، پرسش‌های مفهومی تطابق با پرسش های امتحانی ویژه آزمون‌های ورودی و تیزهوشان با پاسخ تشریحی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای ویژه آزمون‌های ورودی و تیزهوشان با پاسخ تشریحی

کتاب مطالعات اجتماعی هفتم

پرسش و پاسخ خط به خط، پرسش‌های تکمیلی کار و تمرین در منزل

مطالعات اجتماعی هشتم انتشارات مزینانی

آموزش به روش نقشه مفهومی

آموزش تشریحی متون کتاب درسی، نقشه‌ها و …، پرسش‌های خط به خط تطابق با پرسش‌های امتحانی با پاسخ تشریحی، پرسش‌های مفهومی با پاسخ تشریحی، پرسش‌های کار، جای خالی، درست و نادرست، چهارگزینه‌ای، پرسش‌های چهارگزینه‌ای ویژه آزمون‌های مدارس برتر و تیزهوشان با پاسخ تشریحی، پرسش‌های امتحان نهایی با پاسخ تشریحی

زیست شناسی ۱ پایه دهم

آموزش به روش نقشه مفهومی، آموزش به روش پرسش و پاسخ خط به خط منطبق با پرسش‌های امتحانی و کنکور، پرسش‌های چهار گزینه‌ای با پاسخ تشریحی

زمین شناسی پایه یازدهم

‌آموزش‌ به‌ روش‌ نقشه‌ مفهومی، آموزش‌ متن‌ درسی،‌ شکل‌ها،‌ نمودارها‌ و‌ جدول‌ها، آموزش‌ به‌ روش‌ پرسش‌ و‌ پاسخ‌‌ خط‌ به‌ خط تطابق‌ با‌ پرسش‌های‌ امتحانی، آموزش‌ مسائل پرسش‌های‌ چهار‌گزینه‌ای تالیفی‌ و‌ کنکور‌ سراسری با‌ پاسخ‌ تشریحی

کتاب‌های شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم

آموزش به روش نقشه مفهومی، آموزش متن درسی،شکل‌ها، نمودارها و جدول ها، آموزش به روش پرسش و پاسخ خط به خط تطابق با پرسش‌های امتحانی، پرسش‌های مفهومی با پاسخ تشریحی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای تالیفی، المپیاد، سوالات کنکوری با پاسخ تشریحی، پرسش‌های ترکیبی با پاسخ تشریحی

از انتشارات مزینانی کتاب‌های ادبی و کودک دارای محتوای مفید نیز به چاپ رسیده است که بانک کتاب بیستک به شما عزیزان توصیه می‌کند تا برای آشنایی با آن‌ها به این بانک کتاب مراجعه نمایید.

معرفی بانک کتاب بیستک

این بانک کتاب مجموعه‌ فروش اینتزنتی کتاب است که همه‌ی تلاش خود را به کار بسته‌ است تا در زمینه گسترش فرهنگ مثبت کتاب و کتاب‌خوانی با ایجاد شرایط سهل‌الوصول برای دسترسی به انواع کتاب‌ها و انتشارات مختلف، از جمله انتشارات مزینانی گام بردارد. تخفیفات گسترده 20 درصدی و ارسال رایگان برای خرید در بانک کتاب بیستک سبب می‌شود تا به همه دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز و سایر اهل مطالعه پیشنهاد ‌‌شود، از این فروشگاه کتاب اینترنتی بازدید به عمل آورند و به سادگی هر چه تمام‌تر کتاب‌های مورد نظر خودشان را تهیه نمایند و از مطالعه آن لذت ببرند.