بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

کتاب‌های ماجراهای من و درسام در بانک کتاب

ارسال توسط : مدیر سایت / در 1399/9/11 منتشر شده است /
کتاب‌های ماجراهای من و درسام در بانک کتاب
معرفی مجموعه کتاب‌های ماجراهای من و درسام 

معرفی مجموعه کتاب‌های ماجراهای من و درسام 
انتشارات خیلی سبز، کتاب هایی را منتشر کرده است تا دانش آموزان بتواند با مطالعه آن‌ها به راحتی مطالب را درک کنند. این کتاب‌ها با عنوان «ماجراهای من و درسام» چاپ و منتشر شدند. اگر نگاهی به توضیحات آن و البته، جلد کتاب بیندازیم، هدف اصلی کسب نمره 20 است. زمانی گرفتن این نمره برای بسیاری از ما سخت بود، امّا هدف این مجموعه کتاب، آن است که دانش آموزان بتوانند خود را برای کسب این نمره آماده کنند. شعار و خط مشی این سری کتاب، گرفتن آسان نمره 20 از تمامی دروس است. این مجموعه کتاب شامل مقاطع تحصیلی و دروس مختلف می‌شود. تمامی کتاب‌ها به درستی بخش بندی شده تا دانش آموز با موضوعات درسی آشنا شده و سپس به تمرین بپردازد. برای هر یک از درس ها، یک خلاصه درسنامه دقیق، مفید و آموزنده نوشته شده است. با خواندن درسنامه ها، دانش آموز به راحتی می‌تواند با محتوای درسی آشنا شود. پس از هر یک از درسنامه ها، یک سری سوالات مطرح می‌شود. این سوالات مشابه نمونه سوالات امتحانی خواهند بود. سوالاتی که شما را برای امتحان‌های میان ترم و نهایی آماده می‌کنند. 
مجموعه کتاب ماجراهای من و درسام، به نثر فارسی روان و قابل فهم نوشته شده است. بخش بندی آن مشخص بوده و برای هر درس به راحتی می‌توانید سوالات مطرح شده را پیدا کنید. علاوه بر نثر روان، تصاویر چاپ شده با کیفیت بالا در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد تا با دقت کافی بتوانند آن‌ها را بررسی کنند. در صورت نیاز، برای هر کدام از اشکال و تصاویر، مطالبی نیز مطرح شده است. همچنین در میان درسنامه، نکات کلیدی با رنگ قرمز برای دانش آموزان مشخص شده است. 
 
سوالات امتحانی مشابه سوالات امتحانات نهایی است. این سوالات در مقاطع مختلف شامل، پرسش‌های جای خالی، عبارت‌های مرتبط، پرسش‌های درست – نادرست، پرسش‌های تصویری و پرسش‌های تشریحی می‌شود. پس از نمونه سوالات نیز، پاسخ تشریحی آن‌ها قرار گرفته است. 
ماجراهای من و درسام شامل مقاطع و دروس زیادی می‌شود: 
•    ریاضی دوم ماجراهای من و درسام خیلی سبز 
•    حسابان دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز 
•    ریاضی تجربی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ریاضیات گسسته دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    انگلیسی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    هندسه دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ریاضی و آمار انسانی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    زیست دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ادبیات فارسی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    شیمی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    جغرافی انسانی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    علوم و فنون دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    تاریخ دوازدهم انسانی ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فیزیک ریاضی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فیزیک تجربی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    دین و زندگی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    جامعه شناسی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز 
•    دین و زندگی انسانی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فلسفه دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    علوم اجتماعی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    علوم و فنون یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    زیست یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    آمار و احتمال یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    انسان و محیط یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    تاریخ انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    تاریخ معاصر یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    جامعه شناسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    حسابان یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ریاضی انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    انگلیسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ریاضی تجربی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    شیمی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    زمین شناسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    عربی انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    عربی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز 
•    فارسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فیزیک تجربی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فیزیک ریاضی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز 
•    هندسه یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    دین و زندگی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    جغرافی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    روانشناسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    دین و زندگی انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فلسفه یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    عربی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز 
•    ریاضی و آمار دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    دین و زندگی انسانی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    جامعه شناسی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ریاضی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    عربی اختصاصی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فیزیک دهم ریاضی ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فیزیک دهم تجربی ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    زبان دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    فارسی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    هندسه دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    علوم و فنون ادبی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    شیمی‌دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    زیست دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    منطق دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    جغرافی عمومی‌دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    اقتصاد دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    دین و زندگی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    تاریخ دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    اجتماعی نهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
•    ماجراهای من و درسام ریاضی نهم 
•    ماجراهای من و درسام فارسی نهم
•    ماجراهای من و درسام علوم نهم
•    ماجراهای من و درسام عربی نهم
•    ماجراهای من و درسام پیام‌های آسمان نهم
•    ماجراهای من و درسام انگلیسی نهم 
•    ماجراهای من و درسام پیام‌های آسمان هشتم
•    ماجراهای من و درسام فارسی هشتم
•    ماجراهای من و درسام ریاضی هشتم
•    ماجراهای من و درسام اجتماعی هشتم 
•    ماجراهای من و درسام علوم هشتم
•    ماجراهای من و درسام عربی هشتم
•    ماجراهای من و درسام زبان هشتم
•    ماجراهای من و درسام فارسی هفتم 
•    ماجراهای من و درسام پیام‌های آسمان هفتم
•    ماجراهای من و درسام عربی هفتم
•    ماجراهای من و درسام ریاضی هفتم
•    ماجراهای من و درسام اجتماعی هفتم
•    ماجراهای من و درسام علوم هفتم
•    ماجراهای من و درسام زبان هفتم
•    ماجراهای من و درسام علوم 6
•    ماجراهای من و درسام هدیه‌های آسمان 6
•    ماجراهای من و درسام ریاضی 6
•    ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی 6
•    ماجراهای من و درسام فارسی 6
•    جامع ماجراهای من و درسام ششم
•    ماجراهای من و درسام ریاضی 5
•    ماجراهای من و درسام فارسی پنجم
•    ماجراهای من و درسام هدیه‌های آسمان پنجم
•    جامع ماجراهای من و درسام پنجم 
•    ماجراهای من و درسام مطالعات پنجم 
•    ماجراهای من و درسام علوم پنجم
•    ماجراهای من و درسام هدیه‌های آسمان چهارم
•    ماجراهای من و درسام فارسی چهارم
•    ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی چهارم
•    جامع دروس ماجراهای من و درسام پایه چهارم 
•    ماجراهای من و درسام ریاضی چهارم
•    ماجراهای من و درسام علوم چهارم
•    ماجراهای من و درسام شیمی 3 
•    ماجراهای من و درسام فیزیک 3 ریاضی 
•    ماجراهای من و درسام هندسه 2 
•    ماجراهای من و درسام آمار و مدل سازی