بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

جامع هشتم ماجراهای من و درسام خیلی سبز

دسته: ماجراهای من و درسام هشتم خیلی سبز کد کالا: 1037 بازدید: 2,576 بار وضعیت: موجود است
335,000 تومان

گروه مولفان سال چاپ 1402 جامع هشتم ماجرای من و درسام انتشارات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب جامع هشتم ماجراهای من و درسام انتشارات خیلی سبز
کتاب جامع هشتم ماجراهای من و درسام از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب آمده است برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط هستند بعضی از مواد فقط از یک ماده تشکیل شده‌اند خالص و بعضی دیگر از آمیختن دو یا چند ماده به دست می آیند مخلوط به طور کلی مواد را می‌توان به دو دسته مواد خالص و ناخالص مخلوط طبقه‌بندی کرد مواد خالص موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند مواد خالص نامیده می شوند در واقع به ماده‌ای که ذره های سازنده آن یکسان است و تنها از یک جنس ساخته شده است گفته می‌شود مواد خالص خواص فیزیکی مشخص و ثابتی دارند مثل دمای ذوب چگالی دمای جوش و غیره مواد خالص به دو در سه عنصر و ترکیب تقسیم می‌شوند عنصر به ماده خالصی گفته می شود که ذره های سازنده آن تنها از یک نوع اتم تشکیل شده است ترکیب به ماده خالصی گفته می‌شود که ذره های آن از بیش از یک نوع اتم تشکیل شده است مانند آب مقطر که ذره های سازنده آن مولکول هایی است که هر کدام از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده‌اند یا نمک خوراکی سدیم و کلرید که از دو نوع اتم سدیم و کلر تشکیل شده است و یا شکر که از مولکول هایی شامل اتم های کربن هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است مواد ناخالص یا مخلوط به ماده‌ای که اجزای سازنده آن یکسان نیست و از دو یا چند جزء تشکیل شده است مخلوط گفته می‌شود از آمیختن و مخلوط کردن دو یا چند ماده خالص مخلوط های گوناگونی به دست می آیند که می توانند به حالت های جامد مایع و گاز باشند مواد ناخالص یا مخلوط ها به دو دسته تقسیم می شوند مخلوط همگن یا محلول به مخلوطی گفته می شود که اجزای سازنده آن به صورت یکنواخت و همگن در هم پخش شده‌اند در نتیجه از هم قابل تشخیص نیستند در این مخلوط ها حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر مخلوط یکسان و یکنواخت است مانند هوا مخلوط گاز های نیتروژن و اکسیژن چند گاز دیگر آلیاژ ها مخلوط یک یا چند عنصر فلزی یا نافلزی با یک فلز گلاب مخلوط چند ماده معطر در آب محلول شکر در چای محلول آب نمک و... نکته محلول ها یا مخلوط های همگن به هر سه حالت فیزیکی گاز مانند هوا مایع محلول آب و الکل و جامد انواع آلیاژها وجود دارند مخلوط ناهمگن به مخلوطی گفته می‌شود که اجزای سازنده آن به صورت یکنواخت در یکدیگر بخش نشده‌اند و اجزای مخلوط در آن قابل تشخیص از یکدیگر هستند مانند مخلوط آب و روغن دوغ آب لیمو آجیل شربت خاکشیر و... انواع مخلوط های ناهمگن مخلوط غیر معلق مخلوط ناهمگن ای که در حالت ساکن یا بی حرکت ته نشین یا رونشین می گردند این وضع از مخلوط های ناهمگن از مخلوط شدن دو یا چند ماده جامد به وجود می آیند مانند آجیل سالاد موزاییک و خاک مخلوط معلق مخلوط ناهمگنی که یکی از اجزای آنها مایع یا گاز باشد ناپایدارند و معمولاً پس از مدتی نگهداری در حالت سکون اجزای آن از هم جدا می‌شوند بهترین مثال برای این مخلوط ها مخلوط معلق جامد در مایع است که تعلیق یا سوسپانسیون نامیده می شود تعلیقه یا سوسپانسیون مخلوط ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در مایع آب پراکنده‌اند دوغ آبلیمو شربت معده شربت پادزیست آنتی بیوتیک و شربت خاکشیر نمونه هایی از سوسپانسیون ها یا مخلوط های تعلیقه هستند مخلوط های ناهمگن هم مانند محلول ها به هر سه حالت فیزیکی گاز مایع و جامد وجود دارند دقت کنید که مخلوط ناهمگن گاز در گاز نداریم زیرا گازها همواره به طور یکنواخت در هم پخش شده و در نتیجه همیشه یک محلول را تشکیل می دهند و مخلوط ناهمگن ویژگیهای مشترک مخلوط ها چه همگن و ناهمگن هر جزئی آماده پس از محدود شدن همچنان ویژگی های قبلی خود را حفظ می‌کند به عبارت دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی‌کند مقدار هر چیز در مخلوط را میتوان تغییر داد و اجزای یک مخلوط را می‌توان با روش‌های فیزیکی مانند صاف کردن تبخیر و غیره از یکدیگر جدا نمود مخلوط ها دارای دمای ذوب دمای جوش و دمای انجماد ثابت و معینی نیستم را در طول فرایند ذوب جوش یا انجماد دمای آنها تغییر می‌کند تفاوت های مخلوط های همگن و ناهمگن در مخلوط های همگن اجزای مخلوط به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده اند ولی در مخلوط ناهمگن اجزا به صورت غیر یکنواخت در هم فشرده شده اند مخلوط های همگن معمولاً شفاف اند ولی مخلوط های ناهمگن که در هستند اجزای تشکیل دهنده مخلوط های همگن قابل تشخیص نیستند ولی معمولاً اجزای مخلوط های ناهمگن قابل تشخیص هستند حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر مخلوط همگن یکسان و یکنواخت است ولی در مخلوط ناهمگن حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر آن یکنواخت نیست مخلوط  همگن یا محلول اجزای تشکیل دهنده محلول هر محلول حداقل از دو جزء حل شونده و حلال تشکیل شده است حلال ماده‌ای است که معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می‌دهد و ماده دیگر حل شونده را در خود حل می کند مانند آب در آب نمک حل شونده ماده است که در حلال حل می‌شود مانند نمک در آب نمک نکته اگر ماده ای در هنگام تشکیل محلول تغییر حالت دهد حل شونده است مانند نمک در آب نمک که ابتدا جامد است ولی بر اثر حل شدن در آب حالت فیزیکی آن به محلول تغییر می‌کند برای تهیه محلول می‌توان ثبت های مختلفی از حل شونده و حلال را با هم مخلوط گر چه مقدار حل شونده حل شده در مقدار معینی حلال بیشتر باشد محلول غلیظ تر است بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند بیستک کتاب خرید اینترنتی کتاب های کمک درسی و کتاب‌های عمومی رمان و داستان را با تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد معمولاً هیچ گزینه ای در کنار کیفیت کالای یک فروشگاه به جز تخفیف نمی تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد به خصوص اگر این تخفیف ها مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این روزهای پایانی سال برای بچه های کنکوری است در چنین وضعیتی نقش پررنگ بانک کتاب هایی همچون بانک کتاب بیستک بسیار نمایان می‌شود بانک کتاب بیستک با تخفیف های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری های عزیز شرایط ویژه رقم زده است