بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

دین و زندگی دهم پرسمان گاج

دسته: دهم پرسمان گاج کد کالا: 1324 بازدید: 1,911 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: مرتضی محسنی کبیر و محمد رضا بقایی 1399 - 1398 انتشارات گاج

مقدمه مولف
شاید پیش خودمان فکر کنیم که درس دین و زندگی درس ساده و آسانی است بله ولی باید دقت کنیم که اگر بخواهیم نمره خوب و عالی بگیریم باید تلاش ویژه و درستی انجام دهیم. این کتاب به شما کمک می کند تا درس ها را مرور کنید و به سوالات مختلف هر درس پاسخ دهید. تعداد سوالات متنوع در این کتاب به شما کمک می کند تا به کتاب مسلط شوید. قبل از این که به سوالات پاسخ دهید حتما درسنامه را دو بار بخوانید و به تقسیم بندی های کتاب و کلید واژه هایی که درشت تر تایپ شده دقت ویژه ای کنید.
بخشی از این کتاب: در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی؛ تو را باک نیست و اگر جمله را به جا آری و فراموش نکن و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی، هم چنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاری چون آن کار راکه برای آن رفته بودی نگزاری. پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است؛ چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد.اگر تو گویی اگر چه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. هم چنان باشد که تو شمشیر جواهر نشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت آورده باشی و آن راساطور گوشت گندیده ای کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من این ها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی دین و زندگی دهم پرسمان انتشارات گاج را به شما پیشنهاد می کند.
مولفان : مرتضی محسنی کبیر و محمدرضا بقایی