بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

اقتصاد دهم انسانی پرسمان گاج

دسته: دهم پرسمان گاج کد کالا: 1325 بازدید: 1,953 بار وضعیت: موجود نیست

مولف: مهدی شیخ پور انتشارات گاج

مقدمه مولف
اقتصاد یک درس تک کتابی با ویژگی های خاص خود است از جمله اینکه همزمان دارای ابعاد مفهومی محاسباتی و حفظی است به این دانش آموزان اغلب در یادگیری این درس از یک سو نیازمند انسجام و طبقه بندی مطالب و از سوی دیگر مشتاق مطالعه و بررسی سوالات و مسائل گوناگون هستند. کتاب پیش رو شما را در رسیدن به هر دو هدف فوق یاری می کند.
کتاب پرسمان اقتصاد کتابی جامع و دارای بانک سوالات طبقه بندی شده و کامل است. ابتدای هر درس با درس نامه منسجم و نکته به نکته آغاز می شود و پس از آن پرسش های کتاب درسی به صورت کامل بررسی شده اند. سپس با تنوع کاملی از سوالات امتحانی مواجه می شویم.در این قسمت سوالات جای خالی درست و نادرست ارتباط دهید تشریحی و چهار گزینه ای دانسته های شما را در هر درس چالش می کشد.
در انتهای کتاب نیز برای جمع بندی آموخته های شما سه آزمون با پاسخ تشریحی در نظر گرفته شده است. امید است که این کتاب در عمق بخشی و تثبیت اطلاعات شما موثر می باشد.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی اقتصاد دهم پرسمان انتشارات گاج را برای دانش آموزان رشته انسانی پیشنهاد می کند.
مولف : مهدی شیخ پور