بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

هندسه دهم ریاضی پرسمان گاج

دسته: دهم پرسمان گاج کد کالا: 1335 بازدید: 3,643 بار وضعیت: موجود نیست

مولف: محمد طاهر شعاعی 1400 انتشارات گاج

مقدمه مولف 
مطالب کتاب حاضر بر اساس مفاهیم و تمرین های کتاب درسی هندسه پایه دهم تدوین شده است. درسنامه های مختصر و مفید و مثال های مناسب در این کتاب آورده شده است. هم چنین تمامی سوالاتی که در متن کتاب درسی قابل طرح است همراه با تمرین های آن مشابه سازی شده و در این مجموعه آورده شده است. بنایراین می توانید با مطالعه این کتاب در آزمون های داخلی و پایانی درس هندسه دهم موفق شوید. امیدوارم این کتاب در بالا بردن سطح علمی دانش آموزان و تعمیق یادگیری آن ها موثر باشد. این کتاب شامل چهار فصل می باشد.
فصل اول : ترسیم های هندسی و استدلال، درسنامه 1 : ترسیم های هندسی و درسنامه 2 : استدالال
فصل دوم : قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، درسنامه 1 : نسبت و تناسب در هندسه و درسنامه 2 : قضیه تالس و درسنامه 3 : تشابه مثلت ها و درسنامه 4 : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث ها
فصل سوم : چند ضلعی ها، درسنامه : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها و درسنامه 2 : مساحت و کاربردهای آن
فصل چهارم : تجسم فضایی، درسنامه 1 : خط، نقطه و صفحه و درسنامه 2 : تفکر تجسمی و درسنامه 3 : برش و درسنامه 4 : دوران حول محور
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی هندسه دهم پرسمان انتشارات گاج را به شما دانش آموزان عزیز پیشنهاد می کند.
مولف : مهندس محمدطاهر شعاعی