بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

پاسخ ادبیات فارسی موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

دسته: میکرو کامل طلایی گاج کد کالا: 159 بازدید: 2,929 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: امیر نجات شجاعی و مهدی نظری ویژه کنکور 1401 انتشارات گاج

پاسخ ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج 
 دوقلوهای ادبیات موضوعی شامل دو جلد سوال و پاسخ تشریحی است . در کتاب جدا اما پیوسته ،ازیک کتاب بالینی و حجم دو کتاب و نقش مهر روی جلد عنوان ادبیات موضوعی را نشان می دهد که کجا به کجاست و کدام به کدام . کدام سوال است و کدام پاسخ . کدام بالش است وکدام روانداز . در جلد سوال تنها کتاب اموزشی به روش تیپ بندی را تجربه کردی . در این کتاب میخانی که پاسخ به قرابت معنایی نیازمند خواندن ،فهمیدن و پیوند دادن بیت ها و عبارت هاست . پاسخ به ارایه های ادبی نتیجه ی تشخیص فردی و گروهی انها و تسلط کامل بر فنون ترجیح و رد گزینه است . پاسخ به تاریخ ادبیات معطل شناخت همه جانبه از دوره های ادبی ،مولفان و اثار انهاست . پاسخ به زبان فارسی در گروه درک ،تمرین و تسلیم در برابر اشتباهات کنکور است . پاسخ به معنی واژه مشروط به اشنایی با فن فریب و مشابهت های فریبنده است . پاسخ به املای واژه مربوط به رابطه ینوشتار و معنی واژه ها به صورت انفرادی در قالب شعر و نثر است . در این کتاب میخوانی که پاسخ به ادبیات یک اتفاق افتادنی است ،یک امکان حتمی ،یک احتمال صددرصدی . پاسخنامه یک بانک اطلاعاتی غلیظ و پر ملاط است . مجموعه ای ازتمام انچه بلد بودن و نبودنش در سال های گذشته بر اساس ارایه ی لف و نشر مشوش!اشک ها و لبخندهارا در اورده است . پاسخنامه خوانی یک روش رایج و شیرین اما اشتباه دراستفاده از پاسخ تشریحی است یعنی که پاسخ را بخوانی بدون اینکه قبلا سوال را حل کرده باشی .درست است که حتی اینطوراستفاده از پاسخ اطلاعات زیادی به ویژه ا زمعنی واژه به واژه دراختیار قرار می دهد . درست است که یک پاسخ نامه ی تشریحی خوب پر است از تذکرات وتاکیدهاو...اما فراموش نکن که همین نکات و توضیحات هرکدام در پاسخ به یک پرسش خاص نوشته شده اند . جلد دوم کتاب کمک درسی ... ادامه ی یک بالین در جلد اول است . به کمک کتاب کمک درسی پاسخ ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج کلید درک عمیق مفاهیم جلد اول را درمشت داری .این کتاب قل کوچک تر است این طور نگاهش نکن.هربخش کتاب تشکیل شده است از :قرابت معنایی ،ارایه های ادبی ،تاریخ ادبیات ،زبان فارسی ،معنی واژه،املا ویژه کنکور 1400
 بانک کتاب بیستک کتاب کمک درسی پاسخ ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج رابه شماعزیزان پیشنهاد میکند . سفارش از بانک کتاب بیستک = ارسال رایگان کتاب ها
مولفان = امیر نجات شجاعی – مهدی نظری