بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

فصل آزمون هندسه پایه خیلی سبز

دسته: فصل آزمون خیلی سبز کد کالا: 16 بازدید: 2,343 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: سید محمدحسین حشمت الواعظین ویژه کنکور 1403 انتشارات خیلی سبز

چند صفحه ای از PDF کتاب فصل آزمون هندسه پایه انتشارات خیلی سبز
 کتاب فصل آزمون هندسه پایه از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب آمده است. کتاب آزمون هندسه پایه تشکیل شده است از هفت فصل که در هر فصل آن از مباحث مربوط به همان فصل صحبت شده است. فصل اول ترسیم های هندسی و استدلال می باشد که در دو قسمت ترسیم های هندسی و استدلال تشکیل شده است و در آخر جامع فصل می باشد. فصل دوم قضیه تالس تشابه و کاربرد های آن که درس قسمت نسبت و تناسب در هندسه یا قضیه تالس قسمت دوم تشابه مثلث ها و قسمت سوم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث ها و باز در پایان جامع فصل است‌. فصل سوم چند ضلعی ها می باشد که در دو قسمت چند ضلعی ها و ویژگی های از آنها و مساحت و کاربرد های آن ها و در پایان جامع فصل است. فصل چهارم تجسم فضایی می باشد که در دو قسمت خط نقطه و صفحه و تفکر تجسمی آمده است و باز هم در پایان جامع فصل می باشد. فصل پنجم دایره که از مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره و رابطه های طولی در دایره و چند ضلعی های محاطی و محیطی در آن آمده است. فصل ششم تبدیل های هندسی و کاربرد ها که از یک قسمت تبدیل های هندسی و کاربرد تبدیل ها تشکیل شده است. آخرین فصل روابط طولی در مثلث است که از سینوس ها یا قضیه کسینوس هاست و قضیه نیمساز های زاویه زوایای داخلی و محاسبه طول نیمسازها و قضیه هرون یا محاسبه ارتفاع و مساحت مثلث می باشد. در پایان همه این فصل ها یک جامعه و آمده است و بعد از پایان فصل آزمون های جامعه ای که آزمون جامع دهم و یازدهم می باشد و بعد به جامعه در پایان آمده است و در آخر این کتاب یک پاسخنامه کلیدی برای این آزمون ها میباشد این این توضیحاتی که در بالا خواندید محتوای کتاب را برای شما بیان کرد.