بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

اجتماعی هشتم کارپوچینو گاج

دسته: هشتم گاج کد کالا: 1600 بازدید: 1,576 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: زهرا مروتی و رویا ذوقی 1402 - 1401 انتشارات گاج

فهرست کتاب اجتماعی هشتم کار گاج
درس اول : تعاون 1 
درس دوم : تعاون 2 
درس سوم : ساختار و تشکیلات دولت
درس چهارم : وظایف دولت
درس پنجم : آسب های اجتماعی و پیشگیری
درس ششم : قوه قضایه
درس هفتم : ارتباط و رسانه
درس هشتم : رسانه ها درزندگی ما
درس نهم : ظهور اسلام در شبه جزیزه عربستان
درس دهم : از رحلت پیامبر تا قیام کربلا
درس یازدهم : ورود اسلام به ایران
درس دوازدهم : عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی ، اسلامی
درس سیزدهم : غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان
درس چهاردهم : میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی
درس پانزدهم : حمله چنگیز و تیمور به ایران
درس شانزدهم :پیروزی فرهنگ بر شمشیر
درس هفدهم : ویژگی های طبیعی آسیا
درس هجدهم : ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا
درس نوزدهم : ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا
درس بیستم : ایران و منطقه جنوب غربی آسیا
درس بیست و یکم : ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا
درس بیست و دوم : ویژگی های طبیعی انسانی آفریقا
درس بیست و سوم : قاره آمریکا
درس بیست و چهارم : قاره استرالیا و اقیانوسیه
بخشی از درس اول : تعاون در خانه یعنی همکاری و همدلی در خانواده باعث صمیمت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود با تقسیم وظایف و مسئولیت هر عضوی از خانواده احساس می کند که مفید است و همه کارها بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.
پیامبر اکرم و امامان برزگوار با اعضای خانواده خود کمال همکاری را داشته و در کارهایی مانند دوشیدن شیر چهارپایان ، نظافت خانه و ...همکاری می کردند.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی اجتماعی هشتم کار انتشارات گاج را به شما پیشنهاد می کند.
مولف کتاب : زهرا مروتی ، رویا ذوقی