بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

اجتماعی هفتم کارپوچینو گاج

دسته: هفتم گاج کد کالا: 1606 بازدید: 1,431 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: زهرا مروتی و رویا ذوقی 1400 انتشارات گاج

 فهرست کتاب کار اجتماعی هفتم
درس اول : من حق دارم
درس دوم : من مسئول هستم
درس سوم :چرا به مقررات و ...
درس چهارم : قانون گذاری
درس پنجم : همدلی و همیاری در حوادث
درس ششم : بیمه ومقابله با حوادث
درس هفتم : تولید و توزیع
درس هشتم :مصرف
درس نهم : من کجا زندگی می کنم ؟
درس دهم :ایران خانه من است
درس یازدهم : تنوع آب وهوای ایران
درس دوازدهم : حفاظت از زیستگاه های ایران
بخشی از درس اول : هیچ یک از ما تنها زندگی نمی کنیم از آغاز تولد در جمع تولد هستیم به مدرسه و دانشگاه می رویم در محله و شهر کار می کنیم و تشکیل خانواده می دهیم تبعه ی یک کشور هستیم و در انواع مختلفی با دیگران در ارتباطیم تمام این روابط باعث می شود ما از حقوقی برخوردار شویم.
هر فرد حق دارد نام ونام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد.
فرزندان حق دارند از مهر ومحبت پدرومادر برخوردار باشند.
هر فرد حق تحصیل و سواد آموزی و کشف استعدادهایش را دارد.
همه ی افرارحق استفاده از غذا و لباس مناسب و داشتن مسکن را دارد.
هیچکس حق مسخره کردن یا صدمه زدن به دیگران را ندارد.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی اجتماعی هفتم کار انتشارات گاج را به شما پیشنهاد می کند.
مولف : زهرا مروتی ، رویا ذوقی