بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

ادبیات موضوعی کامل کنکور میکرو طلایی گاج

دسته: میکرو کامل طلایی گاج کد کالا: 164 بازدید: 4,738 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: امیر نجات شعاعی و مهدی نظری ویژه کنکور 1401 انتشارات گاج

مقدمه
ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج
 ادبیات میکرو -  جلد بانک تست ،یک بانک ثروتمند ومعتبر از سوالات ازمون های مختلف است . درحقیقت استفاده روزبه 
روز و درس به درس از پرسش های ادبیات را به کتاب کمک درسی ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج سپرده ایم و
بار سوالات تالیفی با تفکیک موضوعی بردوش کتاب ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج افتاده است . کتابی را که در 
دست گرفته ای تنها محصول اموزشی کشور است که به روش اموزش براساس تیپ تالیف و عرضه میشود . ادبیات
 موضوعی یک کتاب است با پوشش هر کتاب منبع کنکور و در برگیرنده همه ی موضوعات شش گانه زبان و ادبیات
 فارسی . فراموش نکن که ادبیات موضوعی و ادبیات میکرو دو بازی مکمل اند . نه دو کتاب یکسان باطرح جلد متفاوت
 !دو محصول اموزشی اند با برنامه ریزی کاملا مختلف . یکی برای پرسیدن درس به درس و یکی برای اموزش و 
پرسش مبحث به مبحث . یکی براساس برنامه ی کتاب درسی ویکی مطابق با شگرد های طراحی کنکور . مشترکاتشان 
محدود میشود به بازمانده ی سوالات چند کنکور اخیر وسوالات اندکی که تیپ مهم با نکته ی اموزشی خاصی دارند .
 کتاب در کلی ترین تقسیم بندی خود به ترتیب شامل سه قلمرو فکری و ادبی و زبانی است . در هریک از قلمرو ها 
این موضوعات جاگرفته اند،قلمرو فکری:قرابت معنایی ، قلمرو ادبی: ارایه های ادبی ،قلمرو زبانی :زبان فارسی ،معنی 
واژه ها و املا . در هربخش از کتاب کمک درسی ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج این تقسیم بندی را میبینی ،
صفحه ی ورودی قلمرو ،صفحه ی ورودی موضوع ،راهنمای استفاده ،تیپ شناسی ،درسنامه ،سوالات ،پاسخ ها .بیش از 
4600 سوال گنجینه ای است که اگر بخشی از ان تا زمان کنکور دست نخورده بماند که نباید بماند تورااز وجود یک منبع
 بی نقص از سوالات کنکور انهایی که باقی مانده اند با همه ی اهمیتشان در میان پرسش های این کتاب ،سوالاتی متوسط 
و کم مایه جلوه میکند . ونکات مفید بسیاری که ناچار از انها گذشتیم به این امید که قبل از ورود به کتاب کمک درسی 
ادبیات موضوعی میکرو طلائی گاج مطالب پایه ای را خوانده ای و یک دنیا نکته و سوال خوب که باید حذفشان میکردیم 
تا بتوانی وزن کتاب را تحمل کنی .
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب کمک درسی ادبیات موضوعی کامل میکرو طلائی گاج رابه شماعزیزان پیشنهاد میکند . 
مولفان : امیرنجات شجاعی ، مهدی نظری