بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

زیست شناسی به روش 1+5 زیرذره بین

دسته: دوره دوم متوسطه خانه زیست کد کالا: 1661 بازدید: 1,633 بار وضعیت: موجود نیست

کتاب زیست شناسی به روش 1+5 زیرذره بین انتشارات خانه زیست شناسی

مقدمه مولف
به نام خدایی که ژنوم انسان ها را چنان سرشت تا بتوانند تجارت گوناگون خود را از راه های مختلف از 
جمله  نوشتن به سایرین انتقال دهند. 
بر همگان روشن است که علم زیست شناسی همچون سایر رشته های علوم در دهه های اخیر دستخوش
تحولات پرشتاب و عمیقی شده است که نتیجه ی آن گشوده شدن زمینه های بسیار متنوع و جدید در برابر
قدرت تفکر انسان است که حتی تا چند دهه قبل تصور آن هم نوعی خیال پردازی محسوب می شد.
پیشرفت های دهه های اخیر نشان می دهد که علم زیست شناسی نه تنها زمینه کاربرد عملی قوانین ریاضی
فیزیک و شیمی است بلکه به دلیل سر و کار داشتن با پدیده ای به نام حیات که هنوز با همه ی پیشرفت های
علمی ماهیت آن کشف نشده است می تواند دستاوردهای شگفت وری را در سال های آینده نصیب انسان
کرده و بسیاری از صحنه های زندگی را عمیقا دگرگون سازد.
اما متاسفانه ما دبیران زیست شناسی در این مرز و بوم مخصوصا در مقطع کنکور فرصت پرداختن به 
جنبه های انسانی زیبا و بالنده ی علم زیست شناسی را در ضمن کار خود نداریم چون در فرصتی اندک باید
دانش آموزان را برای هماوردی سترگ به نام کنکور آماده سازیم و ورود به علم زیست شناسی از این دریچه را
بر عهده ی خود دانش آموزان آن هم بعد از قبولی در کنکور قرار دهیم.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی زیرذره بین زیست شناسی 5+1 را به شما عزیزان و علاقه مندان
پیشنهاد می کند.
مولفان : رضا اربابیان ، علیرضا رفیعی ، بهنام خیری و مصطفی پویان