بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

دستور زبان فارسی جامع تخته سیاه

دسته: کنکور تخته سیاه کد کالا: 1874 بازدید: 1,775 بار وضعیت: موجود نیست

مولف: احمد سبحانی ویژه کنکور 1401 انتشارات تخته سیاه

مولف: دکتر احمد سبحانی


سر شناسه: سبحانی، احمد
عنوان کتاب: دستور زبان فارسی، احمد سبحانی
مشخصات نشر: تهران: تخته سیاه ، 1397.
مشخصات ظاهری: 272 ص
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: فارسی – دستور – راهنمای آموزشی متوسطه
موضوع: فارسی – دستور – آزمون ها و تمرین ها متوسطه
موضوع: فارسی – دستور – پرسش ها و پاسخ ها متوسطه
نام کتاب: دستور زبان فارسیجامع دهم، یازدهم و دوازدهک
مولف: دکتر احمد سبحانی
ویراستار: الهام ایلوچ
ناشر: تخته سیاه
صفحه آرایی: گروه تولید انتشارات تخته سیاه
طراح جلد: واحد گرافیک انتشارات تخته سیاه
ناظر چاپ: عبدالله فتوحی
مقدمه مولف
سلام عزیزتر از جانم! قبل ترها که دلنوشته هایم را برایت می نگاشتم، نم نم باران بود و نسیم دل انگیزی
که از فراسوی دماوند می ورزید. انگار در قاب پنجره پستوی مان، تمام زیبایی های پایتخت را تصور کرده اند!
دماوند چه نزدیک به چشم می آمد! تپه های برف گیر لواسانات چه جذبه ای که نداشت! قار قار کلاغ ها را چه
نزدیک میشنیدم! صعوه ها و گنجشک ها، آواز عشق می خواندند. چلچه ها روی درخت نارونی که بیش از
صد سال داشت، ترنمی سر می دادند. نانوا بوی نان می داد! قصاب های مهربان، کاهو و کلم می فروختند!
ذرت بلالی ها، عشق را باد می زدند1 و من بی آن که نفس هایم بگیرد، دلنوشته ایم را برایت می خواندم.
حالا که این نامه را می نگارم، نفس هایم زیر آسمان دود گرفته می گیرد! ضربان قلبم در خساست
اکسیژن، تندتر از همیشه می زند! دماوند دیگر رویای نادیدنی است و هر چه پنجره غبار آلود پستوی مان را
شلنگ می گیریم، پیدایش نمی کنم! تپه های لواسانات، خیللی از من فاصله دارند! چلچه ها زیر همان درخت
نارونی که حالا خشکیده است، دفن شده اند. شب، زلف سیاهش را در سرتاسر پایتخت افشانده و روشنای
صبح را به سخره می گیرد! کلاغ ها در امتداد غبارها گم شده اند چلچله ها جز در قفس نمی خوانند! صعوه ها
و گنجشک ها، آسمان پایتخت را کبود می بینند! و من چشم به راه آبی آسمانم که دلنوشته هایم را آبی تر
از همیشه می نویسم! سلام عزیزتر از جانم...
احمد سبحانی
1 – دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
2 – دکترای زبان شناسی فیلولوژی از وک کشور روسیه در مرحله پایان نامه
3 – مولف بیش از 40 اثر آموزشی و ادبی
4 – شاعر مجموعه شعر آن سوی مه انتشارات فردوسی ایران
5 – نگارش چندین مقاله علمی – پژوهشی در ژورنال های خارجی و داخلی از جمله: مجله متن پژوهی
ادبی داننشگاه علامه طباطبایی، پذیرش در مجله ادب فارسی دانشگاه تهران با عنوان ساختارکنی
در صفت ها.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی دستور زبان فارسی جامع انتشارات تخته سیاه را به شما سروران
پیشنهاد و توصیه می کند.
20 تک ارسال رایگان کتاب هم دادرد ما رو فراموش نکنید.