بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

فصل آزمون زیست شناسی خیلی سبز

28 %
دسته: فصل آزمون خیلی سبز کد کالا: 22 بازدید: 5,375 بار وضعیت: موجود است قیمت پیش از تخفیف 370,000 تومان
266,400 تومان

مولفان: سینا شمسی بیرانوند و هادی حسن پور ویژه کنکور 1403 انتشارات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب فصل آزمون زیست شناسی انتشارات خیلی سبز
کتاب فصل آزمون زیست شناسی از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب آمده است زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی مبحث آزمون زیست شناسی دیروز امروز و فردا گوارش و جذب مواد تبادلات گازی گردش مواد در بدن تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد از یاخته تا گیاه جذب و انتقال مواد در گیاهان زیست شناسی پایه یازدهم مبحث آزمون تنظیم عصبی هواساز دستگاه حرکتی تنظیم شیمیایی ایمنی تقسیم یاخته تولید مثل تولید مثل نهان دانگان پاسخ گیاهان به محرک ها زیست شناسی پایه دوازدهم مبحث آزمون مولکول های اطلاعاتی جریان اطلاعات در یاخته انتقال اطلاعات در نسل ها تغییر در اطلاعات وراثتی از ماده به انرژی از انرژی به ماده فناوری‌های نوین زیستی رفتارهای جانوران و آزمون های جامع دهم یازدهم دوازدهم نیمسال اول و نیمسال دوم جامعه دوازدهم به همراه پاسخنامه کلیدی سوالات نمونه ای از سوالات آزمون ها ۱. چند مورد درباره ملخ درست است الف. غدد بزاقی در زیر چینه دان جانور مشاهده می شود ب. لوله مالپیگی آن از طریق منفذ ویژه‌ای به روده متصل می‌شود ج. در هر بند از بدن آن یک جفت گره عصبی فعالیت ماهیچه ها را کنترل می کند د. امکان ورود اکسیژن و خروج کربن دی اکسید از طریق یک منفذ تنفسی مشترک وجود دارد ۲. کدام گزینه درباره دستگاه عصبی انسان درست است الف. هیپوکامپ همانند لوب بویایی جزئی از سامانه لیمبیک است ب. افزایش میلین همانند کاهش آن باعث ایجاد بیماری میشود ج. نیمکره راست همانند نیمکره چپ در ریاضیات و استدلال نقش مهمی دارند د. لوب پیشانی برخلاف لوب گیجگاهی در اثر مصرف کوکائین تحت تاثیر قرار می گیرد ۳. چند مورد درباره پمپ سدیم پتاسیم در انسان نادرست است الف. ضمن هر بار فعالیت خود تعداد برابر یون سدیم و پتاسیم را در دو سوی غشا جابجا میکند ب. این پروتئین انرژی مورد نیاز برای ورود گلوکز به یاخته های روده باریک را تامین می کند ج. در پی باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی و فعالیت این پمپ پروتئینی متوقف می شود د. یون سدیم و پتاسیم و محل‌های مشابهی از این مولکول پروتئینی متصل می شوند ۴. چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند هر مهره دار  ........ الف. در سوراخ همه مهره های خود نخاع دارد ب. خون کم اکسیژن را به دهلیز راست خود می ریزد ج‌. به هر شبکه مویرگی خود خون غنی از اکسیژن وارد می کند د. به کمک سخت ترین نوع بافت پیوندی از مغز خود محافظت می کند ۵. کدام گزینه درباره نیمکره چپ و راست مغز انسان درست است الف. راست اطلاعات را از همه بدن دریافت میکند ب. چپ پردازش اولیه اطلاعات حسی را انجام می دهد ج. راست برای پردازش اطلاعات حرکتی اختصاصی شده است د. چپ هر لوب آن حداکثر با سه لوب دیگر آن نیمکره مرز مشترک دارد ۶. کدام گزینه درباره نخاع یک فرد سالم درست است الف. جسم یاخته ای نورون های ریشه پشتی و شکمی در ماده خاکستری نخاع مستقر است ب. در بخش خاکستری آن پیام به صورت جهشی و نقطه به نقطه هدایت می شود ج . پیام خروجی از بخش حرکتی آن باعث انقباض نوعی عضله میشود د. ورود و خروج مواد در مویرگ های آن به شدت کنترل می شود ۷. کدام گزینه به ترتیب درباره رابطه پینه ای و رابطه سه گوش در مغز گوسفند درست است الف. بالای بطن های جانبی مستقر شده است با اپی فیز در تماس است ب. درون آن اجسام مخطط دیده میشوند بالای رابط پینه ای دیده می شود ج. در عقب با رابطه سه گوش یکی می شود پایین تالاموس آن مستقر شده است د. دو طرف آن بطن ۱ و ۲ دیده میشود در جلو به رابط پینه ای متصل میشود ۸. در برش عرضی ریشه نوع گیاهان نهان دانه بخش پوست فضایی چندین برابر استوانه آوندی را به خود اختصاص داده است کدام عبارت به طور حتم درباره این گیاه صادق است الف. نوعی سرلاد بین آوندهای چوب و آبکش آن تشکیل می شود ب. دسته‌های آوندی ساقه توسط بافت زمینهای از هم جدا شده‌اند ج. انواع آوندهای آبکش و جنوبی در ریشه بالای ریشه زا مجاورت دارند د. تراکم دسته‌های آوندی در بخش خارجی ساق بیشتر از بخش مرکزی آن است ۹. به طور طبیعی در شرایط محیطی ایجاد کننده شبنم کدام مورد قابل انتظار است الف. نیروی مکش تعرق ممکن است باعث کاهش قطر ساقه درختان شود ب. اختلاف پتانسیل آب بین غذای برگ و هوای بیرون افزایش می یابد ج‌. قطرات آب از روزنه های هوایی بعضی گیاهان خارج می شود د. فشار شیره خام در انواع آوندهای چوبی افزایش می یابد ۱۰. کدام گزینه درست است الف. درختان جنگل های حرا بر خلاف گیاهان آبزی دارای حفره های بزرگ هوا در میان برگه خود هستند ب. در فرورفتگی غار مانند سطح زیرین برگ های خرزهره فقط یک نوع یاخته تمایز یافته روپوستی وجود دارد ج. در بعضی گیاهان کاهش نور محیط منجر به تبدیل رنگ دیسه کروموپلاست های برگ به کلروپلاست میشود د. گیاه توبره واش همانند گوانرا در مناطق فقیر از نیتروژن نیتروژن خود را از جانداران غیر فتوسنتز کننده تامین می کنند بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت می‌کند بیستک کتاب امکان خرید اینترنتی کتاب های کمک درسی و کتاب‌های عمومی رمان و داستان را با تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد معمولاً هیچ گزینه ای در کنار کیفیت کالای یک فروشگاه به جز تخفیف نمی تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد به خصوص اگر این تخفیف ها مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این روزهای پایانی سال برای بچه های کنکوری است در چنین وضعیتی نقش پررنگ بانک‌ کتاب هایی همچون بانک کتاب بیستک بسیار نمایان‌ میشود بانک کتاب بیستک با تخفیف های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش آموزان و کنکوری های عزیز شرایط ویژه رقم زده است