بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

موج آزمون ادبیات فارسی کنکور نشر الگو

40 %
دسته: موج آزمون الگو کد کالا: 292 بازدید: 2,268 بار وضعیت: موجود است قیمت پیش از تخفیف 136,000 تومان
81,600 تومان

مولف: علیرضا عبدالمحمدی 1399 - 1400 انتشارات الگو

گزینه‌های در دسترس

مقدمه مؤلف

تقدیم به احمد و آیدا شاملو

منت خدای را - عزوجل - که آزاد کردن کلمات، موجب آرامش است و پیوند آنها، مزید دانش! هر واژه ای که از قلم فرو می افتد، ممد حیات است و چون دانسته شود، مفرح ذات؛ پس در هر واژه ای دو هدف موجود است و بر هر هدفی، تاملی واجب.
از عقل و دراک که برآید کز عهده فهمش به درآید؟
"اطلبو العلم و لو بالصين، فأن طلب العلم فريضة"
بچه همان به که به کنکور خویش                                                                        رو به اثرهای الگو آورد
سائلان تلاش گر این دیار، حیران و پرسان که اجزا و خصوصیات این تصنيف موج وار، چیست؟ مؤلف دردمند پرکار، درپاسخ گوید که به فصل "دو کلمه حرف حساب" که بعد از دیباچه قرار داده ام، گوش جان، بسپار.
حامیان این کتیبه پر مطلب و آزمایش، شادان و پای کوبان که از کدام آحاد و افراد، قصد سپاس دارید؟
مولف هندسه دان ادبیات خوان گوید که: بعد از محمد مهربان متولی و سکینه خاتون مختار، ذکر اصغر آقای رحیمی و همکاران لازم است که در به گزینی از آزمون های فخیم نشانه بذل همکاری نمودند.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب موج آزمون ادبیات فارسی انتشارات الگو را به شما پیشنهاد می کند.
دودیگر خاتون ها: فرزانه فرزانیان و مهرناز فجری و مرضیه قاسمی و نگار عزیزی و راضیه صالحی و فاطمه احدی و فاضله محسنی شایسته سپاس اند.
سه دیگر یاد دو هنرمند طراح، زهرا خاتون فیض و مهربان نعیم تدین بر من فرض است.


مانا باشید
شیخ اجل، سعدی شیرازی
و
بنده اقل، عليرضای تهرانی
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب کمک درسی موج ادبیات انتشارات الگو را به شما عزیزان پیشنهاد میکند.

مولف : علیرضا عبدالمحمدی