بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

شیمی دهم جمع بندی کنکور نشر الگو

دسته: کتاب موضوعی الگو کد کالا: 303 بازدید: 3,993 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: مسعود جعفری و امیرحسین معروفی 1402 انتشارات الگو

مقدمه ی مولفان 

در آغاز تصمیم داریم د رمورد یکی از ویژگی های مهم کتاب های درسی شیمی دوره ی دوم یعنی زمینه محور بودن آن چند کلمه ای صحبت کنیم.  کتاب درسی شیمی با عنوان شیمی (1) نخستین  کتاب شیمی  در دوره ی دوم متوسطه است  که در تالیف آن سعی شده  مطالب به صورت زمینه محور  ارائه شوند و از ارائه منسجم و متمرکز محتوا  در یک پایه پرهیز شود. اگر چه از این روش در تدوین کتاب های درسی در برخی نظام های آموزشی در دنیا نیز استفاده می شود ولی این نحوه ی تالیف مانند یک چاقوی دولبه است. به طوری که می تواند باعث تسلط بیشتر دانش آموزان بر مطالب  و افزایش سطح تمرکز و تعقل  آن ها شود و از سویی می تواند سبب ایجاد اطلاعات سطحی و پراکده در ذهن دانش آموزان شود. نتیجه ی حالت دوم این است که  دانش آموزها تصور می کنند درس شیمی حفظی و همراه با شمار زیادی استثناء است که این اتفاق قطعا کار  را برای دانش آموزان کنکوری  که نیازمند ذهنی  منسجم و منظم هستند دشوار می کد. اکنون که تا حدودی با کتاب درسی آشنا شدید میخواهیم شما را با  ویژگی های کتاب جمع بندی آشنا کنیم تا بتوانید از این کتاب به بهترین نحو استفاده کنید. 1)کتاب جمع بندی شیمی دهم  نخستین جلد از یک مجموعه  سه جلدی است که به منظور  جمع بندی درس شیمی در ایام امتحانات و کنکور سراسری برای شما دانش آموزان آماده شده است.  در این کتاب سعی شده تا تمام جملات مهم و شکل های کتاب درسی به طور کامل بررسی شود و از ارائه مطالب  اضافی و خارج از کتاب اجتناب شود. 2) از آنجا که کتاب درسی شکل محور است  ما نیز به بررسی دقیق  شکل ها از جداول های مجزایی استفاده کردیم تا بتوانیم  شکل ها را به طور کامل بررسی کنیم . 3) در این کتاب هر فصل به تعدادی زیر فصل تقسیم شده و در انتهای هر زیر فصل  به منظور تسلط بیشتر شما دانش آموزان یک آزمون کوچک قرار داده شده است. 4) یکی از ایرادهای اساسی کتاب های جمع بندی این است که  نحوه ی ارائه ی مطالب در آن ها مطابق با کتاب درسی نیست و بعضا باعث سردرگمی  دانش آموزان می شود. از این رو ما سعی کردیم در این کتاب منطبق بر کتاب درسی پیش رویم و به هیچ وجه مطالب کتاب درسی را جابه جا نکنیم. 5) به منظور طبقه بندی بهتر مطالب  در ذهن شما دانش آموزان  برای بیان مطالب از تصویرها نمودارها و جدول های گوناگونی استفاده شده است. 6) در این کتاب مطالب مهم موجود  در متن کتاب درسی با عنوان « توجه » و « نکته » مشخص شده و هرجا نیاز به بیان مطالب بیشتر بود از آیکون «توضیح » استفاده شده است. 7) در قسمت هایی از کتاب  که امکان  طراحی مساله وجود دارد سعی کردیم همه ی تیپ های مهم به همراه روش های تستی را ارائه دهیم تا دانش آموزان بتواند با مطالعه ی این قسمت ها و حل انواع مسائل موجود در آن یک بار این مطالب را به سرعت دوره کنند. 8) بعضی از مطالب و نکات موجود در کتاب درسی ممکن است  سبب ایجاد ابهام و یا اشتباه در ذهن دانش آموزان شود .  به این منظور در قسمت هایی از  کتاب از آیکون « اشتباه نکنید » استفاده شده است. 9) در انتهای  هر فصل در چهار جدول مجزا قیدها و کلمات  مهم اعداد و رنگ ها و واکنش های مهم متن کتاب بیان شده است تا با بررسی پیوسته ی آن ها به نکات ریز متن کتاب درسی مسلط شوید. 10 ) در پایان هر فصل نیز دو آزمون جمع بندی 10 سوالی به همراه پاسخ تشریحی کامل ارائه شده تا پس از مطالعه ی فصل بتوانید میزان تسلط خود را بر مطالب به خوبی محک بزنید .   بانک کتاب بیستک  خرید  کتاب کمک درسی جمع بندی شیمی دهم انتشارات الگو را به  شما  پیشنهاد می کند. کلام آخر کتاب ما قطعا حاصل یک کار گروهی و منسجم بوده است و بدون یاری و دقت  دوستانی که در زیر نامشان را می آوریم  قطعا کار ما به سرانجام نمی رسید: از دانشجویان بادقت  که از نخبگان کنکور هستند آقایان محمد رسول یزدیان و یاسین عظیمی نژاد که ویراستاری و  نمونه خوانی  کتاب بر عهده ی آن ها بود سپاسگزاریم.
واحد تالیف انتشارات الگو به سرپرستی سرکار خانم سکینه مختار در فرآیند تهیه کتاب زحمات زیادی را متحمل شدند و سپاس ویژه ای از تلاش و پیگیری بی وقفه ی آنها داریم.
سربلند و اثر گذار باشید 
جعفری معروفی