بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

پاسخ فیزیک دوازدهم تجربی نشر الگو

30 %
دسته: دوازدهم تست الگو کد کالا: 319 بازدید: 3,883 بار وضعیت: موجود است قیمت پیش از تخفیف 315,000 تومان
220,500 تومان

مولف: رضا خالو سال چاپ 1402 انتشارات الگو

گزینه‌های در دسترس

مقدمه ی مولف
تقدیم به پدرم که 
                    که انسان دوستی می آموخت.

شاید بهتر باشد  این مقدمه را با کمی دردودل  شروع کنم.. دردودلی از کتاب درسی آشفته ای که نوشتن راهنمایی برای آموزش  عمیق تر آن در ابتدا  کاری نشدنی به نظر می آمد ولی نمی خواهم سر شما عزیزان را درد بیاورم .تنها کوتاه بگویم که برای نوشتن  کتاب فیزیک 3 پایه ی دوازدهم با دشواری های زیر رو به رو بودیم.
1-همه ما معلمان سال آخر دبیرستان عادت داشتیم که فصل های حرکت شناسی ودینامیک را برمبنای دانسته های دانش آموزان در سال های قبل آموزش دهیم . اما بعد ازحدود 45 سال از روند طبیعی آموزش مفاهیم این بار متاسفانه مفاهیمی مانند حرکت  با شتاب  ثابت و تمام روابط آن از پایه های پایین تر به سال آخر منتقل شده است.بنابراین دانش آموزان در این فصل ها با مفاهیمی کاملا نو روبه رو خواهند شد.
2- ریاضی مورد استفاده برای آموزش فیزیک در سال آخر دبیرستان به کلی تغییر کرده است و دانش آموزان با مفهوم مشتق  در ابتدای سال بیگانه اند.همین امر مانعی بزرگ در راه آموزش عمیق روابط ریاضی  استفاده شده در فیزیک است.
3- حدود و ثقور پرسش های هر فصل مشخص نیست . به طور مثال ، در آموز شهای فصل 3 کتاب درسی ، حرفی از رابطه شتاب و مکان در حرکت هماهنگ ساده نیامده ، اما در تمرین ها ی آخرهر فصل از آن پرسش طرح شده است.
اما اینگونه  ما گام به گام  این دشواری ها را از جلوی پا برداشتیم .
1- برای آموزش مفاهیم و روابط  و نمودارهای حرکت شناسی تعداد زیادی پرسش ساده طراحی کردیم و در هر بحث مانند مکان جا به جایی و ... از پرسش های ابتدایی شروع کردیم تا به پرسش های سطح دوم رسیدیم و همین روال را در تمام   
فصل های بعدی ادامه  دادیم.
2-با بررسی دقیق مفاهیم ارائه شده در کتاب های ریاضی پایه ، شیوه ارزیابی و پاسخگویی به مسائل را برمبنای مفاهیم آشنای دانش آموزان تغییر دادیم و راه حل تمام تست های کنکور  سال های گذشته را با آموزه های ریاضی نظام جدید هماهنگ کردیم.
3- برای یافتن حدود و ثقور مسائل کتاب به حرف مولفان کتاب درسی اعتماد کردیم که فراتر از محدوده ای که آن ها تعیین 
کرده اند  در آزمون سراسری پرسشی طرح نمی شود.سپس تمام کتاب را ریز به ریز بررسی کردیم و از آن چه که می توانست پرسش شود ، تست طراحی کردیم.
4- در این کتاب مسائل و نکات ترکیبی فصل های مختلف پایه های دهم و دوازدهم در قالب پرسش های چهار گزینه ای پوشش داده شده است.
5- تست هایی که با علامت مشخص شده است ، برای دوره و جمع بندی کلی بعد از عید است.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی پاسخ فیزیک دوازدهم تجربی انتشارات الگو را به شما پیشنهاد می کند.
 اکنون ، می توانیم با اطمینان بگوئیم که یک کتاب آموزشی  و یک بانک تست  کامل در اختیار شما است. کتابی که در آن هر فصل به بخش های مختلف تقسیم شده  در هر بخش آموزش کامل وجود دارد و پس از آن تست های هر بخش دسته بندی شده تا شما بتوانید  راحت تر به موضوع مورد نظر خود دسترسی داشته باشید.تست های هر بخش و یا زیر هر بخش هم به ترتیب آموزشی چیده شده است.
در پایان هر بخش تست های سطح دوم قرار دارد که از سطح بالاتری برخوردارند و دانش آموزان با صلاح دید معلم میتوانند از آن ها استفاده کنند.