بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

اکو 1 پرتقال

دسته: کودک و نوجوان بازدید: 16 بار وضعیت: موجود است
39,000 تومان

کتاب اکو 1 انتشارات پرتقال

گزینه‌های در دسترس

پیش مقدمه
پنجاه سال قبل از وقوع جنگ بزرگ که قرار بود پاایان همه ی جنگ ها باشد پسری با دوستانش در باغ
گلابی قایم موشک بازی می کرد: باغی که دور و برش جنگلی سرد و تاریک بود.
نوبت به ماتیلد رسید که چشم بگذارد. او روی سنگی نشست سرش را گذاشت روی زانوهایش و شروع کرد 
به شمردن.
پسر به سرعت دوید. تصمیم گرفته بود جایی پنهان شود که از همه ی بچه ها دورتر باشد به امید اینکه 
توجه ماتیلد را به خود جلب کند: عاشق صدای قشنگش شده بود. شمردنش مثل آواز بود: سی و شیش 
سی و هفت سی و هشت سی ونه و ...
پسر به سمت جنگل تاریک دوید: با اینکه می دانست حتی نزدیک شدن به آن ممنوع است.
هر چند متر که می رفت بر میگشت و پشت سرش را نگاه می کرد تا مطمئن شود باغ را می بیند.
در نهایت آن قدر دور شد که باغ گلابی در نظرش اندازه ی یک نقطه شد: آن وقت به درخت کاجی
تیکه داد و نشست.
صدای ضعیف ماتیلد را از دور می شنید: دارم میام قایم شدین یا نه ؟ از فکر برنده شدن لبخندی
روی لب هایش نشست: اما چون طول می کشید بقیه ی بچه ها از مخفیگاه بیرون بیایند باید صبر میکرد.
از زیر کمر بندش کتابی را بیرون کشید. صبح همان روز آن کتاب و یک چیز دیگر را از یک کولی
مفت خریده بود. انگشت هایش را روی حروف برجسته ی جلد چرمی کتاب کشید.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب اکو قسمت اول را به شما علاقه مندان پبشنهاد میکند.
مولف: پم مونیوس رایان و فروغ منصور قناعی