بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

املا و لغت سبطی نشر دریافت

دسته: جمع بندی دریافت کد کالا: 491 بازدید: 4,744 بار وضعیت: موجود نیست

مولفین هامون سبطی و امیر محمد دهقان ویژه کنکور 1401 انتشارات دریافت

پیشگفتار
نوشتن مقدمه برای کتابی که موضوع اصلی آن املا است کار سختی است.با شنیدن واژه املا هیچ احساسی در آدم 
برانگیخته نمی شود مگر احساس اضطراب.راستش را بخواهید من خودم جز آن دسته از آدم ها هستم که با املا خیلی 
مشکل دارند.
گویا در مغز ما منطقه ای مسئول ثبت تصویرهای گرافیکی است.ضعف در این منطقه باعث می شود که فرد شکل 
گرافیکی یا همان املای واژه را درست به یاد نیاورد حتی اگر برایش واژه ای بسیار آشنا باشد.تا به حال برای من چند بار
پیش آمده که در کلاس درس موقع نوشتن واژه حاضر لابد به خاطر شباهتش با ناظر شک کردم که این واژه را با ض 
می نویسند یا ظ و دچار اضطراب تازه درهمین حال مطمئن نبودم که باید با ض دچار اضطراب شوم یا ظ.!
گرفتاری بزرگی ست که گریبان ما ایرانی ها را گرفته است اما راستش را بخواهید این گرفتاری تنها مشکل ما نیست در
 زبان های دیگر هم مشکل املا وجود دارد مثلا اگر در زبان فارسی به واژه هایی مانند خواهر یا خواندن بر می خوریم 
که در آن ها استثنائا حرف و نوشته می شود اما خوانده نمی شود در زبان فرانسوی این استثناها آن قدر زیاد است که 
بعضی ها به طنز می گویند که اصولا در این زبان حروفی را که می نویسیم نباید بخوانیم مگر آن که خلافش ثابت شود!
واقعیت این است که گویا روزگاری همه این حرف ها خوانده می شدند اما به تدریج مردم واژه ها را مختصرتر تلفظ 
کردند ولی شکل نوشتاری این واژه ها هم چنان ثابت باقی می ماند و حروفی که دیگر تلفظ نمی شدند هم چنان در املای
 واژه ها پا برجا باقی می ماندند به عبارتی سرعت تغییر زبان گفتار خیلی بیشتر از زبان نوشتار است و ابن باعث به 
وجود آمدن واژه هایی می شود که میان شکل گفتاری و شکل نوشتاری شان تفاوت وجود دارد نامطابق های املایی 
از سوی دیگر گاهی حکومت ها یا بزرگان واشراف نیز مانع سازگار شدن نوشتار با گفتار می شوند مثلا گویا اشراف 
فرانسه در طول قرن ها با این هدف که عموم مردم نتوانند به راحتی خواندن و نوشتن بیاموزند واین نعمت درانحصار 
آن ها باقی بماند در ثابت ماندن املای واژه های فرانسوی و پیچیده کردن آن کوشش بسیاری به خرج داده اند و کار را به 
این جا کشانده اند!
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی املا ولغت  تاریخ و ادبیات نشر دریافت را به شما پیشنهاد میکند.
مولف: دکتر هامون سبطی