بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

جامعه شناسی دوازدهم هدف دار مشاوران آموزش

دسته: دوازدهم مشاوران آموزش کد کالا: 510 بازدید: 2,979 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: وحید تمنا و فروغ نجمی تیموریان و الهام رضایی 1402 - 1401 انتشارات مشاوران آموزش

مقدمه مولف
وقتی درس جامعه شناسی را درس حفظی بدانید و مطالب آن را با تکرار کردن در خاطر نگه دارید
پیش از همه به خودتان ظلم کرده اید چرا که جامعه شناسی اساسا یک علم است و هیچ علمی حفظی نیست.
پس حفظی به جامعه شناسی نگاه نکنید.
نوع روایت ما در درسنامه ها به ترتیبی است که به شما امکان فهمیدن مطالب را می دهد و شما این امکان را با حفظ 
کردن از بین نبرید. لذت فهم یک متن از بالاترین لذت هاست.
می توانم به شما اطمینان دهم که اگر موقع تست زدن دلیل درستی گزینه درست را بفهمید و دلیل غلط بودن گزینه های 
دیگر را درک کنید.
هیچ طراح کنکوری نمیتواند برای شما سوالی در کنکور طرح کند که به آن پاسخ ندهید،
پس به تست هایی که با دقت انتخاب شده اند یا طراحی شدند و به ترتیبی هدفدار چیده شده اند ظلم نکنید.
نگویید معلوم نیست این مطالبی که گفته یعنی چه؟ یکبار جواب یک تست هنجار می شود و بار دیگر ارزش . 
اصلا معلوم نیست چه خبر است.
این گونه نیست هر مفهوم کلیدی در جامعه شناسی به دلیلی به کار برده می شود.
به همین دلیل در درسنامه این کتاب وازه های کلیدی را با رنگی متفاوت نشان داده ایم تا شما کاربرد هر واژه را 
در متن درک کنید و با مثال های داخل درسنامه و مثال های دیگر در تست ها و تحلیل آنها در پاسخهای تشریحی،
 این مفاهیم کلیدی را برایتان معنادار کرده ایم.
به تصویر ذهنی خودتان در رشته علوم انسانی ظلم نکنید:
به این تصویر از خودتان توجه کنید: من حفظیاتم خوب است انسانی آمدم حال به این تصویر از خودتان نگاه کنید:
من روش های متن خوانی رابلد هستم و عاشق مفاهیم هستم و علوم انسانی آمدم. اولی شما را به یک دستگاه شبیه
می کند که داده ها را در حافظه نگاه می دارد. دومی شما را تبدیل به انسانی می کند که قدرت تحلیل گری دارد.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی جامعه شناسی دوازدهم انتشارات مشاوران آموزش را به شما پیشنهاد میکند.
مولفان: وحید تمنا و فروغ نجمی تیموریان و الهام رضایی