بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

دین و زندگی دوازدهم عمومی هدف دار مشاوران آموزش

دسته: دوازدهم مشاوران آموزش کد کالا: 526 بازدید: 2,886 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: سعید شبقره و وحید تمنا و فردین سماقی ویژه کنکور 1401 انتشارات مشاوران آموزش

پیشگفتار
سخن ناشر
سال دوازدهم برای شما سال غریبی است. چرا؟
نه فقط برای اینکه آخرین سال تحصیلی شما قبل از دانشگاه است ونه فقط برای این که تلاشی خواهید
داشت عظیم برای رسیدن به دانشگاه بلکه به یک دلیل مهم تر.
به زودی متوجه خواهید شد که دیگر مثل زمانی که دانش آموز یازدهم بودید حرف نمی زنید و حتی مثل
سال قبل راه نمی روید. در شما جوانی در حال روییدن است که قرار است به زودی سرنوشت خودش را به
دست گیرد.
آخر می دانید آدم که دبیرستان را تمام می کند لباس های ذهنش برایش کوچک می شود.
حالا بیایید از جایی دیگر به همین موضوع نگاه کنیم.
شما و به خصوص شما که دانش آموز انسانی هستید متفاوت تر بزرگ می شوید. ذهن تان تحلیلی تر می شود.
دیگر هر حرفی را نمی پذیرید و راضی به استدلال های سطحی نمی شوید. عمیق می شوید. عین جاه عمیق!
چاه عمیق دیده اید؟ چاه کن از لایه های سطحی زمین عبور می کند و می رسد در جایی در آن عمق ها به آب.
شما درون تان چنین می شود عمیق!
ویک موضوع دیگر: می دانید چه چیزی دلم می خواهد؟
دلم می خواهد بگویم به شما به شما که انتشارات مشاوران آموزش را به عنوان ناشر تخصصی خودتان انتخاب
کرده اید که می شود لطف کنید امسال را خیلی جدی بگیرید؟ تا بیشتر بزرگ شوید تا بیشتر عمیق شوید؟
می شود خسته نشوید؟ می شود وقتی زحمت می کشید و به اندازه ی زحمت تان در مدرسه یا در آزمون نتیجه
نگرفتید نا امید نشوید و به خودتان بلند بگویید که هی فلانی تو حق نداری! حق نداری که نا امید شوی و 
بعد دست  از تلاش نکشید؟
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی دین و زندگی دوازدهم عمومی انتشارات مشاوران آموزش را به شما پیشنهاد میکند.
مولفان: سعید شبقره و وحید تمنا و فردین سماقی