بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

جامعه شناسی پایه کنکور مشاوران آموزش

دسته: جامع کنکور مشاوران آموزش کد کالا: 538 بازدید: 2,833 بار وضعیت: موجود نیست

مولف : وحید تمنا انتشارات مشاوران آموزش

مقدمه مولف
به خودتان ظلم نکنید!
وقتی درس جامعه شناسی را درس حفظی بدانید و مطالب آن را با تکرار کردن در خاطره نگاه
دارید: بیش از همه به خودتان ظلم کرده اید.  چرا که جامعه شناسی یک علم است و اساسا هیچ
علمی حفظی نیست.
پس حفظی به جامعه شناسی نگاه نکنید. نوع روایت من در درسنامه ها به ترتیبی است که 
به شما امکان فهمیدن مطالب را می دهد و شما این امکان را با حفظ کردن از بین نبرید.
لذت فهم یک متن از بالاترین لذت هاست.
به جامعه شناسی ظلم نکنید!
نگویید که: معلوم نیست این مطالب که گفته یعنی چه؟ یک بار جواب یک تست هنجار می شود
و بار دیگر پاسخ می شود ارزش. اصلا معلوم نیست چه خبر است؟
این گونه نیست! هر مفهوم کلیدی در جامعه شناسی به دلیلی به کار برده شده است و معنا ندارد
که بی دلیل مفاهیم کلیدی به کار رفته باشند.
به همین دلیل در دسنامه ها واژگان کلیدی برحسته نشان داده ایم تا شما کاربرد هر واژه را 
در متن درک کنید و با مثال های داخل درسنامه و مثال های دیگر در تست ها و تحلیل آن
در پاسخ های تشریحی این مفاهیم کلیدی را برایتان معنا دار کرده ایم.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی جامعه شناسی پایه دهم و یازدهم مشاوران را به
 شما عزیزان پیشنهاد میکند.
مولف : وحید تمنا