بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

کم شنوایی در موسیقی دان ها قلم علم

دسته: عمومی پزشکی بازدید: 36 بار وضعیت: موجود است
55,000 تومان

کتاب کم شنوایی در موسیقی دان ها انتشارات قلم علم

گزینه‌های در دسترس

مقدمه
نویز صنعتی و موسیقی
 موسیقی و نویز های صنعتی شباهت ها و تفاوت های بارزی با یکدیگر دارند و بسته به نوع ابزار موسیقی شکل طیفی و 
تمرکز انرژی آن با طیف نویز صنعتی مشابه می باشد این در مورد ابزارهای گفتاری و زحی صدق می‌کند با اینکه این 
در مورد ابزارهای زدنی مثل طبل يا سنج صادق نمی باشد ولی طیف انرژی این ابزار آلات بیش‌تربا طیف نویز ماشین‌آلات
ضرب های جایی که یک صدای ناگهانی با طیف پهن بندی از اجزای انرژی فرکانس بالای مشخص تولید‌میشودسازگار 
شده است طیف انرژی نویز های صنعتی در ناحیه فرکانس های پایین و مقداری کمی انرژی در فرکانس های بالاتر
 از1500Hz می باشد در مقابل بیشتر اشکال موسیقی دارای طیف پهن باندی از فرکانس های بالا می باشند که شدت آن ها 
از فرکانسهای پایین اصلی بیشتر است با این حال غیر معمولی نیست که طیف نویز صنعتی و موسیقی از لحاظ شدت و
 فرکانس در بسیاری از موارد مشابه باشد در بسیاری از موارد فقط تاریخچه گیری از مراجعه کننده می تواند نشانه هایی
 از اتیولوژی کم شنوایی را فراهم کند موسیقی و نویز همچنین در دو اصطلاح سطح کلی شدت و محدوده پویایی با
 یکدیگر تفاوت اساسی دارند
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب کم شنوایی در موسیقی دان ها انتشارات قلم علم را به شما توصیه می‌کند.
مولفین : وحید مرادی، سعیده نادری، سعیده کارگر بیده