بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

درمان شگستگی های اندام فوقانی قلم علم

دسته: عمومی پزشکی بازدید: 27 بار وضعیت: موجود است
55,000 تومان

کتاب درمان شگستگی های اندام فوقانی انتشارات قلم علم

گزینه‌های در دسترس

مقدمه
 درمان شکستگی به وسیله ارتزهای فانکشنال اولین بار در موتور ارتوپدی در اوایل دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توسط یکی 
از این نویسندگان تشریح شده است این دیدگاه جدید از درمان شکستگی بر اساس این ایده که که درمان از طریق بی حرکت 
نگه داشتن غیر منعطف اندام های شکسته برای بهبود زیان آور بوده و خلاف فیزیولوژی بدن است و اینکه حرکت 
فیزیولوژیک القا شده در محل شکستگی ترمیم استخوان را افزایش میدهد بنا شده است با این حال این اصول در زمانی 
که معرفی شدند با عقاید و شیوه‌های درمان رایج در تضاد بود
ایده های بنیادین درمان بریس فانکشنال شکستگیها بسیاری از روش هایی را که دارای یک پروسه مراقبت طولانی هستند را 
به چالش کشیدند ارتوپدها از گذشته معتقد بودند که نه تنها استخوان‌های شکسته به ثباتی سخت و غیر منعطف تا حد 
ممکن نیازمند بلکه مفاصل نزدیک به آن هم نیازمند ثبات و بی حرکتی هستند در تلاشی که برای حذف نیاز به بی حرکتی
 و ثبات مفصل ها انجام شد در عین حال که بی حرکتی در محل شکستگی همچنان ضروری دانسته می‌شد آکادمی 
ارتوپدی روش های پیچیده از ثابت نگه داشتن داخلی ارائه نمودند آکادمی مفهوم ثبات غیر منعطف چه کسی و فشار بین 
قطعه ای را به تکنیک های پیچ و پلاک کردن مورد استفاده اضافه کرد
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب درمان شکستگی های اندام فوقانی به وسیله بریس فانکشنال انتشارات قلم علم
 را به شما توصیه می‌کند.
مترجم : نسرین اروجی