بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

تجزیه و تحلیل راه رفتن قلم علم

دسته: عمومی پزشکی بازدید: 25 بار وضعیت: موجود است
55,000 تومان

کتاب تجزیه و تحلیل راه رفتن انتشارات قلم علم

گزینه‌های در دسترس

علوم پایه تمام حرکات ارادی از جمله راه رفتن نتیجه یک فرایند پیچیده است که مغز و نخاع و اعصاب محیطی و عضلات استخوان ها و مفاصل را در بر می گیرد.پیش از بحث در مورد جزئیات پروسه راه رفتن، لازم است در ابتدا از دانش کافی پیرامون علوم پایه مربوط به آن که شامل آناتومی، فیزیولوژی و بیومکانیک است برخوردار باشیم. داشتن درک اصولی از سه اصل علمی آناتومی فیزیولوژی و بیومکانیک قبل از بررسی جزئیات پروسه راه رفتن اشتباهاتی را که می‌تواند در آن رخ دهد و نحوه مطالعات آن ضروری است امید است  این فصل اصول این موضوعات را نه تنها برای آنهایی که از قبل با این اصول آشنا بودند که بازنگری این موضوع برای آنها خواهد بود ولی که یک ماخذ آسان برای استناد فراهم کند
آناتومی
هدف از این کتاب آموزش آناتومی سیستم حرکتی به تفصیل که در چند کتاب دیگر از جمله پلاستانجا و همکارانش ۱۹۸۹ به طور کامل گنجانده شده است، نمی باشد. ‌ این کتاب تنها یک طرح کلی از موضوع را که برای فهم آنالیز گیت باشد می دهد اسامی آناتومیکی برای قسمت های مختلف بدن از یک کتاب به کتاب دیگر فرق دارد، تا حد امکان رایج ترین نام استفاده شده است. این بخش با توصیف بعضی از واژه های آناتومیکی اصلی شروع میشود و سپس با توصیف استخوانها مفاصل عضلات و دستگاه عصبی ادامه می یابد اگرچه شریانها و ورید ها برای عملکرد دستگاه حرکتی ضروری هستند در اینجا توصیف نمی شوند چون آنها معمولاً فقط به صورت غیر مستقیم از طریق ایفای نقش شان در فراهم کردن اکسیژن و مواد مغذی برای اعصاب و عضلات و انتقال فرآورده های زائد روی گیت اثر می گذارند
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب تجزیه و تحلیل راه رفتن انتشارات قلم علم را به شما توصیه می‌کند
مولفان : مهناز ابوفاضلی