بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

جهانی شدن خدمات سلامت قلم علم

دسته: عمومی پزشکی بازدید: 40 بار وضعیت: موجود است
55,000 تومان

کتاب جهانی شدن خدمات سلامت انتشارات قلم علم

گزینه‌های در دسترس

به نام خدا
مقدمه
کتابی که در دست دارید ، حاصل تلاشی است گسترده و طولانی که طی سال های اخیر به وسیله دو 
همکار فاضل و پر تلاش ، سرکار خانم دکتر سوگند تورانی و سر کار خانم دکتر نسرین شعربافچی زاده ،
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه انجام شده است. این تلاش ارزشمند، براساس مطالعات گسترده و
مستمر ایشان همراه با دقت و شکیبایی و وسواس تمام بر زمینه ای بسیار مهم در سطح جهانی و قطعا
حساس برای ایران ، صورت پذیرفته است. حاصل جد و جهد این نویسندگان به صورت اثری بدیع و 
کاملا نو در امر جهانی شدن خدمات سلامت و گردشگری پزشکی در آمده است.
نویسندگان ، کتاب را در ساختاری سنجیده ، مطلوب و با نظمی گیرا ارائه داده اند و در تهیه و تدوین محتوا
 نیز اهتمام ارزنده ای معمول داشته اند. کتاب ، به صورت گسترده به ابعاد مختلف جهانی شدن خدمات سلامت،
فلسفه وجودی این امر، روند توسعه آن و ابعاد اقتصادی این پدیده پرداخته است.
مرور بر ادبیات و پیشینه پدیده جهانی شدن و جهانی شدن خدمات سلامت و گردشگری پزشکی در زمره اولین
اقدامات بدیع است که نویسندگان محترم به خوبی بدان پزداخته اند.
در واقع ، نویسندگان بخشی قابل ملاحظه از تلاش خود را معطوف به گردشگری سلامت در کشورهای مختلف
نموده و اطلاعات با ارزشی ارائه داده اند.
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب جهانی شدن خدمات سلامت انتشارات قلم علم را به شما عزیزان 
و علاقه مندان توصیه می کند.
مولفان : دکتر سوگند تورانی و دکتر نسرین شعربافچی زاده