بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

ریاضی و آمار انسانی دهم آبی قلم چی

26 %
دسته: دهم قلم چی کد کالا: 609 بازدید: 1,867 بار وضعیت: موجود است قیمت پیش از تخفیف 160,000 تومان
118,400 تومان

گروه مولفان 1402 - 1401 انتشارات قلم چی

گزینه‌های در دسترس

مقدمه مولف 
کتاب درسی ریاضی و آمار پایه دهم تغییرات بسیار زیادی نسبت به کتاب قبلی در این پایه داشته است و مفاهیم جدید بسیاری با شیوه ی نگارش جدید ارائه شده است با نظرگرفتن این ملاحظات و نیاز دانش آموز به منبع تستی غنی برای تسلط بر مفاهیم جدید سه رویکرد ویژه در تالیف کتاب حاضر در نظر گرفته شده است.
با توجه به این که مفاهیم تازه ای در کتاب ریاضی و آمار مطرح شده است که تاکنون در رشته ی ادبیات و علوم انسانی و یا حتی در هیچ پایه ی دیگری مطرح نشده است بنابراین سوال های کنکور در رابطه با این مباحث وجود نداشته است و بنابراین سعی شده است که با طرح سوال های جدید با بیان وادبیات کتاب درسی این مطالب تثبیت شود همچنین سعی شده است در مباحثی که در گذشته وجود داشته است علاوه بر سوال های کنکور سراسری و آزاد با طرح تست های متنوع و استفاده از آزمون های کانون تمامی جوانب مطالب پوسس داده شود.
با خرد جمعی و مشورت با اساتید محترم برای درک و تثبیت مطالب کتاب درسی تصمیم گرفته شده است که از مطالبی که پیش زمینه ی مطالب ذکر شده در کتاب درسی است و در سال های گذشته مطرح شده است نیز تست های آورده شود این باعث می شود که دانش آموزان از رجوع به تست های سال گذشته بی نیاز شوند.
در این کتاب نحوه ی توزیع تعداد تست ها در هرفصل براساس سه پارامتر از کتاب درسی تعیین شده است تعداد صفحه ها تعداد درس ها و مجموع تمرین های کتاب درسی دقیقا شمارش شده است.و براساس آنها سهم درصدی تعداد تست های هر فصل کتاب را با توجه به تعداد  کل تست ها که 91 است را به دست آورده ایم.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات قلم چی را به شما پیشنهاد می کند.
مولف : هیات مولفان