بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

فیزیک پایه کنکور ریاضی جلد دوم خیلی سبز

28 %
دسته: جامع کنکور خیلی سبز کد کالا: 62 بازدید: 4,073 بار وضعیت: موجود است قیمت پیش از تخفیف 530,000 تومان
381,600 تومان

مولفان: رضا سبز میدانی و نوید شاهی ویژه کنکور 1403 فیزیک پایه کنکور ریاضی جلد دوم انتشارات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

 چند صفحه ای از PDF کتاب فیزیک پایه کنکور ریاضی جلد دوم انتشارات خیلی سبز


 کتاب فیزیک پایه ریاضی جلد دوم از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب این چنین آمده است‌. بخش یک اندازه گیری... فیزیک علمی تجربی و آزمون پذیر. چند تا تست اولین بخش را از متن کتاب درسی آوردیم با خواندن درسنامه یک به راحتی به این سوال ها جواب میدین. ۱. ازآنجاکه فیزیک علمی.... از لازم از این قوانین مدل ها و نظریه های فیزیکی توسط..... مورد ارزیابی قرار گیرند. الف نظری. روابط ریاضی حاکم بر پدیده ها. ب نظری. آزمایش. ج. تجربی. روابط ریاضی حاکم بر پدیده ها.‌ د. تجربی. آزمایش. ۲. مدل اتمی بور نتیجه بازنگری مدل.... از همچنین با بازنگری مدل بور مدل..... ارائه شد. ۱. هسته ای ابر الکترونیکی. ۲. سیاره ی ابر الکترونی. ۳. سیاره ای. هسته ای. ۴. هسته‌ای سیاره‌ای. ۳. چند مورد از عبارت های زیر درست است. الف بررسی و توضیح یک پدیده با استفاده از قانون مدلسازی و نظریه های فیزیکی معتبر نیز به دلیل اینکه مدل ها و نظریه های فیزیکی با گذشت زمان تغییر می‌کنند. ب. تفکر نقادانه به اندیشه ورزی فعال از اهمیت بیشتری نسبت به آزمایش و مشاهده در فیزیک برخوردار است. پ. آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی نشانه بی‌ثباتی است بنابراین نقطه ضعف علم فیزیک محسوب می شود.... مدل سازی در فیزیک.....۴. کدام یک از موارد زیر درباره مدلسازی در فیزیک درست است. الف مدل سازی فرآیندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی آنقدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود. ب. هنگام مدل سازی آرمانی یک پدیده فیزیکی باید همه عوامل تاثیر گذار را در نظر بگیریم. ۵. کدام یک از فرض های زیر در مدل سازی پرتاب توپ در بازی بسکتبال نادرست است. ۱. از ناهمواری های سطح توپ چشم‌پوشی میکنیم. ۲. تغییر وزن توپ به دلیل تغییر ارتفاع را در نظر نمی گیریم. ۳. چرخش توپ عامل بسیار مهمی در مدل سازی است. ۴. از تاثیر مقاومت هوا در حرکت توپ صرف نظر میکنیم.بانک کتاب بيستک شما را به خواندن اين کتاب دعوت ميکند. بيستک کتاب امکان خريد اينترنتي کتاب‌ کمک درسي و کتاب هاي عمومي رمان و داستان را با تخفيف و ارسال رايگان فراهم مي‌سازد. معمولا هيچ گزينه‌اي در کنار کيفيت کالاي اجناس يک فروشگاه به جز تخفيف، نمي‌تواند سيلي از مشتريان را به سوي خود به راه بياندازد؛ به‌خصوص اگر اين تخفيف مربوط به فعاليت خريد و فروش کتاب‌کمک درسي و کنکوري باشد که نياز مبرم اين ماه‌هاي پاياني سال براي بچه‌هاي کنکوري است. در چنين وضعيتي نقش پُررنگ بانک کتاب‌هايي همچون بانک کتاب بيستک، بسيار نمايان مي‌شود. بانک کتاب بيستک با تخفيف‌هاي فراوان و تنوع محصولات در جهت ايجاد آرامش براي دانش‌آموزان و کنکوري‌هاي عزيز شرايط ويژه‌رقم زده است.