بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

علوم هشتم سیر تا پیاز گاج

دسته: هشتم گاج کد کالا: 727 بازدید: 2,154 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: حسین قربانی و نوشین قلی زاده 1402 - 1401 انتشارات گاج

مقدمه مولف 
بیان مفاهیم و مسائل درسی باید به شیوه ای باشد که جنبه های مختلف مطالب درسی را پوشش داده ومنجر به پرورش ، تقویت و بسط استعدادهای دانش آموزان شود در طراحی کتاب های سیر تا پیاز تلاش شده است تا با ارائه ی یک الگوی معین این هدف تحقق پیدا کند طراحی این کتاب به شیوه ای است که دانش آموز می تواند از آن به عنوان خود آموز استفاده کند و معلم می تواند از آن به عنوان یک الگوی استاندارد شامل برنامه ی آموزشی منسجم و جامع برای پیشبرد وموفقیت برنامه های آموزشی دانش آموزان و ارتقای پیشرفت تحصیلی آنها استفاده کند.
مجموعه کتابهای سیر تا پیاز شامل سه بخش مجزا و منفک زیر است :
آموزش (درسنامه)
پرسش های تشریحی (امتحان)
پرسش های چهارگزنیه ای (تست)
این مجموعه در سه بخش مجزا اما مرتبط به هم نگاشته شده یعنی شیوه ی طراحی این کتاب به سیاقی است که هر چند با مطالعه ی هر بخش می توان به اصطلاحات ، مفاهیم و مسائل آن درس مسلط شد اما دانش آموز را به دلیل داشتن سیر زنجیرئار به مطالعه ی دقیق و کمل کتاب علاقه مند می کند.
بخش آموزش( درسنامه) : این بخش طبق سرفصل های کتاب درسی است آموزش کامل و دقیق و آسان مفاهیم ، تعاریف و اصطلاحات الویت اصلی تالیف در این ساختار آموشی است .رویکرد در این بخش ارائه ی راهکارهای نوین و متنوع آموزشی طبق الگو و سرفصل های کتاب به منظور کمک به دانش آموز برای یادگیری و تسلط بر مفاهیم درس است.
بخش امتحان ( پرسش های تشریحی) : این بخش با هدف ارتقای معدل و تثبیت مفاهیم کتاب درسی طراحی شده است و دربرگیرنده ی کل مطالب هر درس است.
بخش تست ( پرسش های چهارگزنیه ای) : تسلط بر مفاهیم درسی و آگاهی از شگردها و فوت و فن تست زنی رمز موفقیت در آزمون های معتبر است.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی علوم هشتم سیر تا پیاز انتشارات گاج را به شما پیشنهاد می کند.
مولف : حسن قربانی ، نوشین قلی زاده