بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

ریاضی و آمار یازدهم انسانی سیر تا پیاز گاج

دسته: یازدهم سیر تا پیاز گاج کد کالا: 730 بازدید: 2,420 بار وضعیت: موجود است
340,000 تومان

مولف: امیر زراندوز سال چاپ 1403 انتشارات گاج

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی سیر تا پیاز گاج

فهرست کتاب ریاضی و آمار یازدهم سیر تا پیاز گاج
فصل اول : آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
قسمت اول : گزاره ها ، منطق ریاضی
قسمت دوم : ترکیب عطفی و فصلی
قسمت سوم : گزاره های شرطی و دو شرطی
قسمت چهارم : استدلال های ریاضی
فصل دوم : تابع 
قسمت اول : مفهوم تابع : توابع ثابت ، چند ضابطه ای
قسمت دوم : توابع پلکانی و قر مطلقی
قسمت سوم : اعمال روی توابع
فصل سوم : آمار 
قسمت اول :  شاخص های آماری
قسمت دوم : سری های زمانی
بخشی از مطالب فصل اول : در این فصل قرار است کاربرد علم منطق را در ریاضی شاهد باشیم به این بخش از علم منطق که در ریاضی کاربرد دارد منطق ریاضی گفته می شود.
منطق ریاضی به کمک روابط و قوانین خاص خود روش های درست و منطقی استدلال در ریاضی را به ما آموزش می دهد.
تعریف گزاره : گزاره جمله ای خبری است که دقیقا درست یا نادرست باشد.
هر چند درستی یا نادرستی گزاره بر ما معلوم نباشد اما گزاره در یک زمان نمی تواند هم درست باشد و هم نادرست.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی ریاضی وآمار یازدهم سیر تا پیاز انتشارات گاج را به شما پیشنهاد می کند.
مولف : مهندس امیر زراندوز