بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

فیزیک دهم ریاضی سیر تا پیاز گاج

دسته: دهم سیر تا پیاز گاج کد کالا: 754 بازدید: 2,080 بار وضعیت: موجود است
445,000 تومان

مولفان: امیر حسن محمدپور و علی کریمی سال چاپ 1402 انتشارات گاج

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب فیزیک دهم ریاضی سیر تا پیاز گاج
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری
فصل دوم : کار ، انرژی و توان
فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد 
فصل چهارم : دما و گرما
فصل پنجم : ترمودینامیک
بخشی از مطالب فصل اول : فیزیک شالوده و اساس مهندسی ها و فناوری های مختلفی است فیزیک دانان پس از مشاهده پدیده های طبیعی به دنبال الگوها و نظم بین پدیده ها می باشند.برای توصیف پدیده ها اغلب از قانون مدل و نظریه فیزیکی استفاده می شود.در علم تجربی فیزیک آزمایش ها و پدیده های جدید منجر به بازنگری و یا تغییر در مدل ها و نظریه های قدیمی می شود مثل اتمی که سیر تکامل آن به صورت ساده بیان شده است.
قانون : قانون ها روابط بین برخی از کمیت های فیزیکی را توصیف می کند مانند قوانین نیوتون ، قانون بقای جرم و انرژی.
اصل :دامنه ی محدودتری را شامل میشود مانند اصل پاسکال که مربوط به شاره های محصور و ساکن است.
عمومیت قانون و محدودیت اصل در توصیف پدیده ها در طرح واره قابل مشاهده است.
مدل سازی : پدیده های اطراف ما بسیار پیچیده هستند به همین دلیل لازم است از ساده سازی استفاده شود مدل سازی فرایندی است که طی آن پدیده های فیزیکی را به قدری ساده می کند تا بررسی آن ساده و امکان پذیر شود.
به عنوان مثال فرض کنید جسم کوچکی مانند سنگ در حال سقوط است هنگام حرکت چرخش رخ می دهد مقاومت هوا باعث کند شدن حرکت سنگ می شود هر چه سنگ به زمین نزدیک تر شود وزن سنگ فزایش می یابد( قانون گرانش نیوتون).
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی فیزیک دهم ریاضی سیر تا پیاز انتشارات گاج را به شما پیشنهاد می کند.
مولف : امیرحسن محمدپور ، علی کریمی ، هادی حمزه پور