بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

هندسه یازدهم کار خیلی سبز

دسته: یازدهم کار خیلی سبز کد کالا: 846 بازدید: 2,012 بار وضعیت: موجود است
140,000 تومان

مولف: محمد طاهر شعاعی سال چاپ 1402 هندسه یازدهم کار انتشارات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب هندسه یازدهم کار انتشارات خیلی سبز 
کتاب هندسه یازدهم کار از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب آمده است فهرست مطالب فصل اول دایره مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره رابطه های طولی در دایره چند ضلعی های محاطی و محیطی فصل دوم تبدیل های هندسی و کاربردها تبدیل های هندسی کاربرد تبدیل ها فصل سوم روابط طولی در مثلث قضیه سینوس ها قضیه کوسینوس ها قضیه نیمساز های زوایای داخلی و محاسبه طول نیمسازها قضیه هرون محاسبه ارتفاع و مساحت مثلث پاسخ پرسش های دشوار درس ۱ مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره دایره مجموعه نقاطی از صفحه که از یک نقطه ثابت در آن صفحه به فاصله معلوم قرار داشته باشند دایره نامیده می‌شوند نقطه ثابت را مرکز دایره و فاصله معلوم را شعاع دایره می گویند اوضاع نسبی یک خط و یک دایره خط مماس بر دایره در یک نقطه مشترک باشند می‌گوییم خط بر دایره مماس است خط متقاطع با دایره اگر خط و دایره در دو نقطه مشترک باشند می‌گوییم خط و دایره متقاطع هستند یک خط و یک دایره در صفحه دارای یکی از سه وضعیت زیر هستند خط بر دایره مماس است اگر و تنها اگر فاصله مرکز دایره از خط برابر شعاع دایره باشد خط مماس بر دایره همواره بر شعاع گذرنده از نقطه تماس عمود است و بالعکس اگر خطی بر انتقاع یک شعاع از دایره عمود باشد آنگاه آن خط بر دایره مماس است خط با دایره متقاطع است اگر و تنها اگر فاصله مرکز دایره تا خط کمتر از شعاع دایره باشد خط و دایره نقطه اشتراکی ندارند اگر و تنها اگر فاصله مرکز دایره تا خط بزرگتر از شعاع دایره باشد زوایای مرکزی و محاطی و ظلی تعاریف شعاع دایره پاره خطی که یک سر آن مرکز دایره و سر دیگر آن نقطه ای روی دایره باشد وتر دایره پاره خطی که دو سر آن روی دایره باشد قطر دایره وتری از دایره که از مرکز دایره می گذرد زاویه محاطی زاویه ای است که راس آن روی دایره و اضلاع آن دو وتر از دایره باشند کمان دو نقطه A و  B  را روی دایره در نظر میگیریم قسمتی از دایره بین این دو نقطه را کمان دایره می گویند زاویه مرکزی زاویه است که راس آن مرکز دایره باشد اندازه زاویه مرکزی برابر است با اندازه کمان روبرو به آن زاویه برحسب درجه و به بزرگی و کوچکی دایره بستگی ندارد طول کمان با اندازه زاویه مرکزی نظیر آن رابطه مستقیم دارد قطاع دایره و مساحت آن ناحیه ای از درون و روی دایره را که به دو شعاع دایره و آن دایره محدود است یک قطاع دایره می گویند خواص وتر های مساوی در دایره در یک دایره یا دو دایره با شعاع های مساوی دو وتر برابرند اگر و تنها اگر کمانهای نظیر آنها برابر باشند در یک دایره یا دو دایره با شعاع های مساوی دو وتر برابرند اگر و تنها اگر فاصله مرکز دایره از آنها برابر باشد خواص وتر های نامساوی در دایره در یک دایره یا دو دایره با شعاع های مساوی وتر اول از وتر دوم بزرگتر است اگر و تنها اگر فاصله مرکز تا وتر اول کوچکتر از فاصله مرکز دایره تا وتر دوم باشد چگونگی نصف شدن وتر به وسیله قطر دایره در هر دایره قطر عمود بر هر وتر آن وتر کمانهای نظیر آن وقت را نصف میکند در هر دایره قطری از دایره وتری از آن را که قطر نیست نصف کند بر آن وتر عمود است و کمان های نظیر آن وتر را نصف می کند در هر دایره قطری از دایره که یک سر آن وسط کمان نظیر یک وتر باشد بر آن وتر عمود است و آن را نصف میکند بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت می‌کند بیستک کتاب امکان خرید اینترنتی کتاب های کمک درسی و کتاب‌های عمومی رمان و داستان را برای شما فراهم می سازد معمولاً هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای یک فروشگاه به جز تخفیف نمی تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد به خصوص اگر این تخفیف‌ها مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این روزهای پایانی سال برای بچه های کنکوری است در چنین وضعیتی نقش پررنگ بانک کتاب هایی همچون بانک کتاب بیستک بسیار نمایان می‌شود بانک کتاب بیستک با تخفیف های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش آموزان و کنکوری های عزیز شرایط ویژه رقم زده است