بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

پرتکرار شیمی یازدهم قلم چی

دسته: یازدهم قلم چی کد کالا: 857 بازدید: 2,762 بار وضعیت: موجود نیست

گروه مولفان سال چاپ 1402 انتشارات قلم چی

چند صفحه ای از PDF کتاب پرتکرار شیمی یازدهم قلم چی
قدر هدایای زمینی را بدانیم زمین تنها خانه ماست توانایی انسان در بیرون کشیدن موادی مانند نفت و فلز ها به او این امکان را داده است تا سرپناهی ایمن و گرم برای زندگی خود فراهم سازد دانش شیمی به ما کمک می‌کند تا ساختار دقیق این هدایا را شناسایی کنیم گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است به طوری که کشف و درک خاص یک ماده جدید پرچمدار توسعه فن آوری است مثلاً گسترش صنایع خودروسازی مدیون شناخت و دسترسی به فولاد است یا کشف انواع نیمه رساناها به پیشرفت صنایع الکترونیک انجامیده است با گسترش دانش تجربی شیمیدانها به ارتباط با این ویژگی های مواد با عنصر های سازنده آن پی برده‌اند آنها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می شود شکوه و عظمت تمدن امروزی تا حدود زیادی مدیون مواد جدیدی است که از شیشه پلاستیک فلز الیاف سرامیک و... ساخته شده‌اند همه مواد طبیعی و ساختگی یعنی مصنوعی از کره زمین به دست می‌آیند اما تولید مواد مصنوعی مانند پلاستیک انواع آلیاژها و... به فراوری پیچیده ترین نیاز دارند به تقریب جرم کل مواد در کره زمین ثابت باقی می ماند اما بهره برداری مجدد از زباله ها و غیره در برخی از مواد بسیار دشوار خواهد بود هرچه میزان بهره برداری از منابع یک کشور بیشتر باشد به شرط آنکه منابع به صورت خام فروخته نشده و پس از فرآوری و تولید مواد ارزشمند در کشور مصرف شده یا به کشورهای دیگر صادر شوند آن کشور توسعه یافته تر خواهد بود
الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصر ها مندلیف معلم و دانشمند برجسته و بزرگ روسی با بررسی دقیق اطلاعات و یافته های موجود درباره مواد و پدیده های گوناگون برخی الگوها روند ها و روابط آنها را درک کرد و جدول دوره ای تناوبی را طراحی نمود علم شیمی را میتوان مطالعه هدفدار منظم و هوشمندانه رفتار عنصرها و مواد برای یافتن روندها و الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آنها دانست عنصر ها در جدول دوره ای بر اساس بنیادی ترین ویژگی آنها یعنی عدد اتمی چیده شده اند عنصر های هم گروه غیر از گروه هجدهم دارای شمار الکترون های برابر در بیرونی ترین لایه الکترونی هستند بررسی ها نشان می دهند که عنصر های جدول تناوبی بر اساس رفتار آنها در سه دسته شامل فلز و نافلز و شبه فلز قرار می گیرند فلز تمایل به از دست دادن الکترون و تشکیل کاتیون دارند درخشان چکش خوار رسانای برق و گرما هستند نافلز در مجاورت با فلز ها تمایل به گرفتن الکترون و تشکیل آنیون دارند در مجاورت با نافلز ها تمایل به تشکیل پیوند اشتراکی کووالانسی دارند دارای سطحی که در اغلب شکننده و نارسانای برق و گرما هستند شبه فلز تمایل به تشکیل پیوند اشتراکی دارند رسانایی الکتریکی کمی دارند اغلب شکننده هستند روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در جدول دوره ای خصلت واکنش پذیری فلزها در هر دوره از چپ به راست کاهش می یابد زیرا در هر تناوب شمار لایه ها ثابت بوده ولی شمار پروتون ها و جاذبه هسته نسبت به الکترون ها افزایش می یابد در نتیجه تمایل عنصر ها به از دست دادن الکترون خصلت فلزی کاهش می‌یابد خصلت واکنش پذیری نافلز ها در هر دوره از چپ به راست افزایش می یابد زیرا در هر تناوب شمار لایه ها ثابت بوده ولی شمار پروتون ها و جاذبه هسته نسبت به الکترون ها افزایش می یابد در نتیجه تمایل عنصر ها به گرفتن الکترون خصلت نافلزی افزایش می‌یابد خصلت واکنش پذیری فلزها در هر گروه از بالا به پایین افزایش می‌یابد زیرا در هر گروه شمار لایه ها افزایش یافته و با دور شدن الکترون ها از هسته تمایل عنصر ها به از دست دادن الکترون خصلت فلزی افزایش می یابد خصلت واکنش پذیری نافلز ها در هر گروه از بالا به پایین کاهش می یابد زیرا در هر گروه شمار لایه ها و با دور شدن الکترون ها از هسته تمایل عنصر ها به گرفتن الکترون خصلت نافلزی کاهش می‌یابد بیشتر عنصر های جدول دوره ای را فلز ها تشکیل می دهند که به طور عمده در سمت چپ و مرکز جدول قرار دارند اما نافلزها در سمت راست و بالای جدول چیده شده اند شبه فلزها همانند مرزی بین فلزها و نافلز ها قرار دارند ص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به فلز ها شبیه بود در حالی که رفتار شیمیایی آنها همانند نافلزها است در جدول تناوبی خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر ها به صورت دوره‌ای تکرار می‌شود این موضوع به قانون دوره‌ای عنصرها معروف است رفتار عنصرها و شعاع اتم می‌توان برای هر اتم شعاعی در نظر گرفته و آن را اندازه گیری کرد بدیهی است که شعاع اتم های مختلف یکسان نیست در یک گروه از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد زیرا تعداد لایه های الکترونی بیشتر می‌شود در حالی که در یک دوره شعاع اتمی عنصرها از چپ به راست کاهش می‌یابد زیرا در یک دوره تعداد لایه های الکترونی ثابت می‌ماند در حالی که تعداد پروتون های هسته افزایش می یابد با افزایش تعداد پروتونها نیروی جاذبه ای که هسته به الکترون وارد می کند افزایش یافته و بدین ترتیب شعاع اتم کاهش می‌یابد فعالیت شیمیایی عنصر ها و بررسی روند تغییرات آن در جدول دورهای رفتار فیزیکی فلز ها مانند داشتن جلا خاصیت چکش خواری و... است در حالی که رفتار شیمیایی فلز ها به میزان توانایی اتم آنها به از دست دادن الکترون وابسته است هر چه اتم فلزی در شرایط معین آسانتر الکترون از دست بدهد خصلت فلزی بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن بیشتر می‌شود 
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب کمک درسی پرتکرار شیمی یازدهم قلم چی را به شما دانش آموزان عزیز پیشنهاد می کند
مولفان: گروه مولفان
گاهی اوقات تجربه‌ی یک بار خرید از بانک کتابی با مزایای ویژه می‌تواند مسبب عادت همیشگی برای سایر خریدهای اینترنتی شود. حال اگر افراد مراجعه‌کننده بدانند که بعد از ارسال سفارش کتاب حتی از نوع کمیاب‌ترین آن به بانک کتاب بیستک، در کمترین مدت، سفارشات را درِ منزل تحویل می‌گیرند، بی‌شک در ادامه‌ی راه خرید خود، بانک کتاب بیستک را به فراموشی نخواهند سپرد.