بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

نوروز دهم تجربی جلد اول قلم چی

دسته: نوروز قلم چی کد کالا: 864 بازدید: 2,123 بار وضعیت: موجود نیست

گروه مولفان انتشارات قلم چی

عنوان: خرید کتاب نوروز دهم تجربی جلد اول انتشارات قلم چی
 کتاب نوروز دهم تجربی جلد اول از مجموعه کتاب های انتشارات قلم چی می باشد که در بخش ابتدایی کتاب این چنین آمده است. مقدمه... محتوای کتاب نوروز. کتاب نوروز پایه دهم تجربی از ۶ آزمون تشکیل شده است. ۱. هر یک از پنج آزمون اول با پیشروی مستقل به مرور مباحث خوانده شده از ابتدای سال تحصیلی تا آزمون فروردین می‌پردازد. ۲. آزمون ششم آزمون جامع ای است که می توانید به کمک آن تمام مباحث مورد علاقه در دوران طلایی را جمع بندی کنید. ۳. در هر آزمونی کتاب سعی شده از فضای متناسب با آزمون های طول سال شبیه سازی شود از این رو هر کدام از آزمون های دروس مربوطه را مورد پرسش قرار می‌دهد. ۴. همه پرسش‌های آزمون ها دارای شناسنامه کاملا مبتنی بر کتاب درسی هستند. ۵. تمامی پرسش های آزمون ها در جلد دوم کتاب به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شده‌اند سر شده است در آن قسمت افزون‌بر پاسخ سوال نکات آموزشی مهم مربوط به هر سال تشریح و مرور شود. در ايـام نـوروز بـراي هـر روز بـراي شـما يـك آزمـون 110 سـوالي درنظـر گرفتـه شـده اسـت شـما مـي توانيـد روش خـود را در استفاده از هر آزمون تعيين كنيد، چند پيشنهاد براي انتخاب روش به شرح زير مي آيد. الف. در روز اول آزمـون را بـه طـور كامـل پاسـخ دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحي بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در روز دوم بـه تكميل يادگيريهاي ناقص و مرور مباحثي بپردازيد كه روز پيش در پاسخ به پرسش هاي آن تسلط كافي نداشته ايد ب. در روز اول پرســش هــاي درس هــاي عمــومي را پاســخ داده و آنرا تحليــل كنيــد و روز دوم را بــه درس هــاي اختصاصــي بپردازيد. ج. كتاب را به صورت مبحثي كار كنيـد بـه عبـارتي ديگـر بـر اسـاس كارنامـه ي مبحثـي خـود تصـميم بگيريـد كـه ابتـدا بـه پرسـش هـاي كدام مبحث پاسخ مي دهيد.بانک کتاب بيستک شما را به خواندن اين کتاب دعوت ميکند. بيستک کتاب امکان خريد اينترنتي کتاب‌ کمک درسي و کتاب هاي عمومي رمان و داستان را با تخفيف و ارسال رايگان فراهم مي‌سازد. معمولا هيچ گزينه‌اي در کنار کيفيت کالاي اجناس يک فروشگاه به جز تخفيف، نمي‌تواند سيلي از مشتريان را به سوي خود به راه بياندازد؛ به‌خصوص اگر اين تخفيف مربوط به فعاليت خريد و فروش کتاب‌کمک درسي و کنکوري باشد که نياز مبرم اين ماه‌هاي پاياني سال براي بچه‌هاي کنکوري است. در چنين وضعيتي نقش پُررنگ بانک کتاب‌هايي همچون بانک کتاب بيستک، بسيار نمايان مي‌شود. بانک کتاب بيستک با تخفيف‌هاي فراوان و تنوع محصولات در جهت ايجاد آرامش براي دانش‌آموزان و کنکوري‌هاي عزيز شرايط ويژه‌رقم زده است.